Lage Weide in vogelvlucht

Ga je mee varen naar Lage Weide?

Zoals je wellicht weet, werk ik al een aantal jaren part-time voor de parkmanagement organisatie van Lage Weide. Sinds een aantal maanden mag ik de werkorganisatie aansturen. Het bedrijventerrein is misschien niet het mooiste meisje van de klas, maar er wordt wel hard gewerkt. En zo dragen de ondernemers hun steentje bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht.

Op het terrein werken meer dan 15.000 mensen voor ongeveer 800 bedrijven. En wist je dat we ook een van de grootste binnenhavens van Nederland hebben?

Er is nog veel meer over te vertellen, maar het is veel leuker om het gebied met een boot te verkennen. En dat is nou precies wat we gaan doen op 11 september aanstaande. Hebben jullie zin om als mijn gasten mee te gaan? Van harte welkom!

Kijk voor meer info op lageweide.nl of reserveer direct je tickets:

zondagochtend 11 september (boarding vanaf 10.00 uur)

zondagmiddag 11 september (boarding vanaf 13.30 uur)

Checklist duurzame bedrijfsvoering DMO’s

In opdracht van Kennisnetwerk Destinatie Nederland heeft City Result met haar partners van het Citymarketing Collectief een checklist opgesteld als hulpmiddel voor duurzame bedrijfsvoering bij citymarketing- en destinatiemarketingorganisaties (DMOs).

Goede bedrijfsvorming essentieel, maar niet vanzelfsprekend

Tijdens eerdere bijeenkomsten kwam naar voren dat DMO’s veel aandacht besteden aan de inhoud van de werkzaamheden (marketingstrategie, campagnes, destinatieontwikkeling). Tegelijkertijd zien we dat de bedrijfsvoering van DMO’s continue in ontwikkeling is, maar ook onder druk staat. Een (dreigend) tekort aan financiële middelen, verandering van organisatievormen, continuïteit van personeel, veranderingen in de markt of van opdrachten en de Corona-crisis leren ons dat een goede bedrijfsvoering (in de meest brede zin van het woord) essentieel is.

Getoetst aan de praktijk

De checklist is een uitkomst van een quickscan uitgevoerd onder verschillende DMO’s en een aantal kennissessies binnen het Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Netwerk Citymarketing Nederland en de Vereniging van Citymarketeers.

Keuzes maken en analyseren

Uit de conclusies van het onderzoek kwam naar voren dat er geen ideaal of uniek businessmodel, dat leidt tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De huidige Corona pandemie is uniek en was niet te voorspellen, maar er zijn wel belangrijke lessen uit te trekken.

Onder andere door bijvoorbeeld per financieringsmodel specifiek in te zoomen op de kansen en bedreigingen bij publieke of private financiering. Of door te kijken naar de verhouding structurele en incidentele inkomsten versus vaste en flexibele lasten. De uitkomsten van de quickscan zijn eerder gepubliceerd door het Kennisnetwerk. Met deze checklist wordt een van de aanbevelingen opgevolgd, namelijk het expliciet maken van de keuzes die DMO’s hebben bij de inrichting van de bedrijfsvoering.

Vervolgens biedt de checklist de mogelijkheid om de gemaakte keuzes in onderling verband te analyseren en de bedrijfsvoering (ook in relatie tot verwachte trends en ontwikkelingen) aan te scherpen.
De checklist is opgebouwd door in eerste instantie de bedrijfsvoering van DMO’s in te delen vanuit vier verschillende invalshoeken:

  • Taakstelling,
  • Taken en Activiteiten,
  • Financiering,
  • Organisatie en Uitvoering.

Checks & balances

Op basis van verschillende checkvragen per invalshoek kan de bedrijfsvoering worden uitgewerkt op basis van vragen en aandachtspunten. Na de uitwerking per invalshoek volgen nog de laatste “checks and balances” op de relatie tussen de verschillende invalshoeken.

Op basis van de eigen analyse kan er worden gekozen om de bedrijfsvoering verder aan te scherpen of aan te passen. Zoals aangegeven is het daarbij ook belangrijk om daarbij algemene trends en ontwikkelingen mee te nemen. De checklist is opgesteld als hulpmiddel om zowel binnen de organisatie als samen met stakeholders te gebruiken. De focus ligt daarbij primair op de bedrijfsvoering, maar is ook prima te combineren met een proces gericht op de inhoud.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Het Kennisnetwerk Destinatie Nederland kan als platform dienen om kennis en ontwikkeling tussen DMO’s hierover uit te wisselen. Het Citymarketing Collectief biedt ook de mogelijkheid om DMO’s te ondersteunen bij deze processen.

Meer informatie hierover is te vinden op de websites of via de mail info@citymarketingcollectief.nl .

Podcast Zendeling & Marketeer

Zelf ben ik niet religieus, maar ik werk met veel plezier mee aan het initiatief van de Fonteinkerk om te onderzoeken hoe digitale media na corona optimaal kunnen worden ingezet voor de kerk.

Onder meer met een podcast van de Clipjesfabriek, te beluisteren via https://soundcloud.com/jelle-koolstra/digitale-fontein-zendeling-marketeer

Kijk voor meer relevante video’s en podcasts over de rol van digitale media in de kerk op https://digitalefontein.nl/videos-podcast

Valse Profeet of Reddende Engel

Op 4 september wordt door de Digitale Fontein over dit onderwerp een bijzonder boeiend symposium georganiseerd. Super interessant dus! Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://digitalefontein.nl/symposium

Uitnodiging Werkgelukshow en gratis Werkgeluk Challenge

Meer omzet én meer tevreden werknemers? Hoe je dat voor elkaar krijgt wordt duidelijk tijdens de online Werkgelukshow op donderdagavond 10 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Met aansluitend een tiendaagse challenge om goede voornemens in de praktijk te brengen.

Je bent als onze relatie van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

kijk voor meer informatie op https://onlinechallenge.nl/2021/05/29/10-juni-werkgelukshow-en-gratis-werkgeluk-challenge/

22 april aan de slag met je citymarketing organisatie

City Result, founding partner van het Citymarketing Collectief, heeft in opdracht van Kennisnetwerk Destinatie Nederland onderzoek uitgevoerd onder meer dan 30 CMO’s en DMO’s. Tijdens een online bijeenkomst van het Netwerk Citymarketing op 22 april delen we de resultaten van het onderzoek en gaan we samen op zoek naar het antwoord op de vraag “Hoe houd je jouw CMO/DMO vitaal?”

Een van de handvatten hiervoor is het cyclisch afwegingskader dat we hiervoor hebben ontwikkeld, maar we gebruiken tijdens de interactieve sessie vooral veel praktijkvoorbeelden die met ons zijn gedeeld.

Kijk voor meer info en aanmelden op https://www.netwerkcitymarketing.nl/bijeenkomsten/agenda/hoe-houd-je-jouw-dmo-vitaal

In de media met geluk, deurbellen en neuzen

In mijn vak kom je zelf ook regelmatig in de schijnwerpers. Ik zal niet ontkennen dat het mijn ego soms streelt, maar het is vooral leuk en goed om de verhalen over je stad, over je (vak)gebied en over je interesses breed te kunnen delen. Een beetje mediabereik is dan wel handig.

Dat levert vooral veel nieuws uit Kampen op omdat ik daar vaak als woordvoerder van Kampen Partners spreektijd krijg. Dit overzichtje van recente sterke verhalen die werden gedeeld in de krant, op radio, online en via andere mediakanalen geeft een aardige maar volstrekt willekeurige weergave van mijn activiteiten in de afgelopen maanden:

En in de buitencategorie: onze alsnog zeer geslaagde 1 april stunt in Kampen natuurlijk:

bingomaster Bort Koelewijn in actie

De meerwaarde van de Geluksacademie

Op vrijdag 19 maart is de Geluksacademie opgericht. Met een vrolijke woordenbingo en Bort Koelewijn die als voorlezer annex bingomaster optrad.

Lees hier het amusante, maar ook verhelderende verhaal over geluksgericht werken dat hij mocht voorlezen.

Aansluitend vonden breakout sessies plaats over de drie programmalijnen van de Geluksacademie:

Van deze sessies is een verslag gepubliceerd, waarin de boeiende discussies bondig zijn samengevat.

En ik mag nu dus als voorzitter van deze stichting mijn steentje bijdragen. Zie jij kansen voor samenwerking? Stuur dan een mailtje naar Ruth Deddens via info@geluksacademie.org!

19 maart Kick-off Geluksacademie

Vrijdag 19 maart, de dag voor World Happines Day, starten we de stichting Geluksacademie. Een organisatie die zich inzet om met behulp van geluksgericht werken bij te dragen aan het welbevinden van iedereen in Nederland.

Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, doet de aftrap met een stevig potje Geluksbingo en jij mag ook meedoen!

Als voorzitter van de stichting heet ik je vervolgens van harte welkom in de online breakoutsessie Hartelijke Samenleving

Ga naar https://kickoffgeluksacademie.eventbrite.nl voor meer informatie en aanmelden.

Bij geluksgericht werken gaat het namelijk om optimaal functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. 

Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open samenleving? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van alle mensen? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. De uitdaging hierbij is om inclusie niet vóór de samenleving te organiseren, maar het initiatief van binnenuit te laten ontstaan door de samenleving zelf. 

Last minute aanmelden voor online overleg over Coronaproof Bezoekersmanagement in steden

Inmiddels hebben al meer dan 50 (!) mensen zich aangemeld om met elkaar na te denken over bezoekersmanagement anno 2021. Leren van onze fouten en best practises, met de benen op tafel.
 
Wil je woensdagavond 10 maart ook meedoen? Meld je dan aan via https://bezoekersmanagement.eventbrite.nl
 
of lees eerst verder…
 

Zomer 2020: massa’s Nederlanders vieren vakantie in eigen land, de zon schijnt. Attracties kunnen de bezoekersstromen nauwelijks aan en binnensteden lopen vol. Winkeliers en horecaondernemers doen hun best de verliezen uit het voorjaar te compenseren door nu omzet te pakken.

Maart 2021: ruim een jaar coronamaatregelen en een routekaart voor het moment dat de regels weer wat verruimd kunnen worden. Kapperszaken zijn weer open, winkeliers mogen bezoekers nu alleen nog op afspraak ontvangen en met publieksevenementen wordt heel, heel voorzichtig geëxperimenteerd.

Hoe gaat de rest van 2021 eruit zien? We zijn geen waarzeggers. Maar er komt weer een volgende moment van versoepeling. En dan moeten we (weer) klaarstaan om bezoekersstromen te spreiden in tijd en plaats. Wat hebben we geleerd van onze ervaringen en hoe pakken we dat straks aan?

Voer voor een goed gesprek op woensdagavond 10 maart! Geen statisch webinar, maar informeel met elkaar nadenken over bezoekersmanagement anno 2021.

Voor binnenstadsmanagers, citymarketeers en andere direct betrokkenen. Een gratis initiatief van het Citymarketing Collectief in nauwe samenwerking met de stichting Netwerk Citymarketing Nederland. Met mij en een aantal kundige collega moderatoren als gespreksbegeleider.

Lees vooraf ter inspiratie mijn blog: https://www.netwerkcitymarketing.nl/blog-overzicht/crowd-management-routekaart-2021

Dus…. Woensdagavond 10 maart, 20.00 uur is het zover. Het programma:

19.45 uur: digitale inloop, informeel bijpraten

20.00 uur: opening, welkom en introductie door Roeland Tameling (Citymarketing Collectief)

Aansluitend:

  • Ervaringen uitwisselen: wat werkt wel, wat werkt niet?
  • Discussie: waar zien we kansen, wat zijn randvoorwaarden?
  • Vervolg: hoe willen jullie hiermee verder?

Uiterlijk 21.30 uur: afronding, start digitale borrel

Doe je mee? Meld je snel aan via https://bezoekersmanagement.eventbrite.nl !

 

Werving & selectie

Wist je dat we bij City Result ook goede ervaringen hebben met de werving en selectie van senior citymarketing professionals? Van directeur tot adviseur, van programmamanager tot gebiedsontwikkelaar.

Op de website van het Citymarketing Collectief kun je lezen over de 7 stappen die we hiervoor zetten.

Graag geef ik daar een toelichting op.

Fase 1. Profiel

Voor een gerichte werving van de juiste persoon en het voorkomen van tijdverspilling gedurende het selectieproces, is het van groot belang om een helder profiel op te stellen. In dit profiel komen zowel een beschrijving van de functie en de organisatie, als van de inhoudelijke- en ervaringseisen waaraan de kandidaat moet voldoen aan de orde. Hoe completer het profiel, hoe gerichter de werving kan plaatsvinden.

Fase 2. Advertentie

Bij het adverteren zijn er twee keuzes: binnen de identiteit van de opdrachtgever of binnen de identiteit van City Result. Beide opties hebben voor- en nadelen; een goede afweging van de verschillen in adverteren en het kanaliseren van de reacties is daarbij belangrijk. Daarnaast maken we graag maatwerkafspraken over de kanalen die het beste ingezet kunnen worden. En het advertentiebudget natuurlijk.

Fase 3. Reacties verwerken

De reacties op de vacature zullen telefonisch, per e-mail of per brief bij ons of bij jullie binnenkomen. Meestal wordt ervoor gekozen dat jullie zorgen voor de afhandeling van deze reacties en een eerste papieren selectie. Het resultaat van deze selectie is een top-tien van meest geschikte kandidaten.

Wij zullen in een gesprek met jullie deze tien kandidaten vervolgens beoordelen op geschiktheid voor de functie. In dit gesprek zullen de vijf beste kandidaten voor de functie geselecteerd worden.

Fase 4. Selectiegesprekken

Met de samen met jullie geselecteerde vijf kandidaten per functie kunnen wij vervolgens selectiegesprekken houden. Deze gesprekken zijn bedoeld als eerste intake, waarbij gekeken wordt of de kandidaat ook in een persoonlijk gesprek goed aansluit bij het opgestelde profiel. Op basis van deze gesprekken presenteren wij jullie een drietal kandidaten die in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek met jullie. Van elk selectiegesprek ontvangen jullie een gespreksverslag met aandachtspunten voor de sollicitatiegesprekken.

Fase 5. Sollicitatiegesprekken

De drie geselecteerde kandidaten zullen vervolgens met jullie in gesprek gaan om tot de feitelijke keuze te komen van de meest geschikte kandidaat.

Fase 6. Psychologische test

Indien twee kandidaten voor één functie geschikt lijken, kan soms een psychologische test of assessment gewenst of zelfs noodzakelijk zijn om de goede beslissing te nemen. Wij kunnen voor jullie deze test verzorgen; hiervoor werken wij samen met een  op dit vlak zeer ervaren psycholoog.

Fase 7. Arbeidsvoorwaarden en afronding

De laatste fase betreft de discussie met de kandidaat met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de afronding van het proces. Indien gewenst, kunnen wij jullie daarbij ondersteunen door als woordvoerder namens jullie deze onderhandeling te voeren en een arbeidsovereenkomst op te stellen, uiteraard binnen de door jullie vastgestelde grenzen.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Onderhandelen met de kandidaat over de arbeidsvoorwaarden
  • Het verloop van de onderhandeling duidelijk aan jullie kenbaar maken
  • De contracten opstellen voor beide partijen

Met als resultaat: een tevreden opdrachtgever met een geschikte kandidaat.

Oh ja. Ook voor bemiddeling bij interim opdrachten kun je natuurlijk bij ons terecht. We zetten graag ons netwerk in voor jullie succes.

Meer weten? Bel, app of mail me via 06-17453490 / r.tameling@cityresult.nl.