geslaagd webinar “wat maakt uw merk bijzonder?”

In Kampen zijn we gestart met een programmatische marketingaanpak voor individuele ondernemers. We zijn nu aan het werk met fase 1 (Ken jezelf), maar het idee is als volgt samen te vatten:

 1. Ken jezelf
 2. Ken je klant
 3. Durf te kiezen

Zoals bekend, is het een forse uitdaging om ondernemers deel te laten nemen aan trainingen en masterclasses. In Kampen hebben we er goede hoop op, dat we met een dergelijk samenhangend pakket daar wel toe in staat zijn. 

Inmiddels heeft de online workshop “wat maakt jouw merk bijzonder?” plaatsgevonden. Er waren veel deelnemers, de sfeer was geanimeerd en er werden waardevolle ideeën uitgewisseld. Lees het verslag hierover op www.ondernemersinkampen.nl

Of download de gedrukte versie, zoals gepubliceerd in het lokale zakenmagazine.

Wij zijn graag bereid een of meer onderdelen hiervan ook in andere steden te verzorgen. Want ook in andere steden is een dergelijke lokale aanpak toepasbaar en we delen onze kennis graag. Al hopen we in Kampen natuurlijk juist stiekem een concurrentievoordeel te krijgen door dit soort dingen net even iets eerder en beter te doen dan andere plaatsen. 

Meer weten? Bel 06-17453490 of mail r.tameling@cityresult.nl 

Social Media Challenge in Kampen

Om de (mentale) toegankelijkheid en gastvrijheid van hartelijke Hanzestad Kampen ook digitaal te verbeteren, zijn we in september 2020 de Social Media Challenge gestart: ruim 50 winkeliers, culturele instellingen en andere gastvrije Kampenaren krijgen dagelijks een mini social media opdracht in hun mailbox. Opdrachten met aandacht voor inclusiviteit en positiviteit. Door deze opdrachten uit te voeren, is Kampen na 30 dagen nog toegankelijker geworden op Facebook, Google en andere platforms waar bezoekers informatie over ons zoeken.

Lees ook het bericht hierover op https://kampenpartners.nl/nieuws/337-kampen-partners-daagt-vrijetijdsondernemers-uit.html 

Deelnemer Michiel (eigenaar Intertoys) zei dit op Facebook: “Ik denk dat wij samen een geweldige uitdaging aan zijn gegaan en daarbij ook elkaar zo beter leren kennen. Dank lieve Hester, Roeland, Julius, Jos en alle anderen voor jullie inzet voor onze mooie ondernemende stad!”

We hebben gezien, dat de websites en sociale media kanalen van 20 deelnemers concrete aanpassingen hebben ondergaan waardoor informatie beter vindbaar is. Daarnaast is de interactie tussen de deelnemers en hun gasten, klanten, bezoekers meer dan verdubbeld in een maand tijd. Dat vergroot de saamhorigheid en verlaagt drempels.

De link naar de Facebook groep is https://www.facebook.com/groups/socialmediachallengekampen/

Deelnemer Nardus (eigenaar Home of Entertainment): “De Social Media Challenge is een mooie manier om te laten zien dat Kampen hartelijk voor iedereen is, ik heb er zelf ook veel plezier mee. Je bent nooit te oud om te leren! Iedereen heeft wel iets ‘eigen aardigs’. Met deze challenge wordt onze binnenstad volgens mij ook online nog gastvrijer en beter toegankelijk voor allerlei soorten klanten.”

Inspiratie uit Happy City

7 sleutelideeën van Charles Montgomery

Een half jaar geleden, zeg maar middenin de eerste coronagolf, mocht ik bijdrage aan een webinar van de Stadsbeweging met als onderwerp: “hoe zorg je nu voor binding met je centrum”. Als dank kreeg ik na afloop het boek “Happy City -Transforming our lives through urban design”, geschreven door Charles Montgomery. Deze zomer vond ik de tijd en de rust om het te lezen en dit boek bracht me de bevlogenheid voor acties waarmee ik als mens en als citymarketeer in het bijzonder meer dan een deuk in een pakje boter wil slaan. Juist nu.

Die inspiratie deel ik graag met je. En ik hoop dat we van elkaars ervaringen de komende tijd kunnen leren. Graag!

Voor een uitgebreide boekbespreking kun je goed terecht op https://lifeclub.org/books/happy-city-charles-montgomery-review-summary, maar dit zijn enkele highlights en mijn vertaling naar de praktijk:

Sleutelidee # 1: buitenwijken van de stad zijn ontworpen om ons gelukkiger te maken, maar zo is het niet helemaal gelukt. We hebben meer last van de afstand dan profijt.

 • Het boek is vanuit Amerikaans perspectief geschreven, dus niet alle voorbeelden zijn van toepassing in Nederland. Maar de constatering dat we de afgelopen jaren teveel tijd hebben verspild aan woon-werk verkeer herken ik uit persoonlijke ervaring. Daarom stimuleren we op bedrijventerrein Lage Weide de inzet van werknemers uit de nabije omgeving. En voor mijzelf geldt: ook na de crisis wil ik minder in de auto zitten. Bijvoorbeeld door -net als nu- vaker videogesprekken in te plannen.

Sleutelidee # 2: openbare ruimtes worden aantrekkelijker door minder auto’s en beter onderhoud.

 • Hoe breng je mensen dichter bij elkaar? Met ‘common spaces’: een goede stedenbouwkundige creëert hiervoor ruimte waar we samen kunnen rondhangen. Schoon, heel en veilig. Dat is niet nieuw. Maar ik was wel onder de indruk van de wetenschappelijke onderbouwing én de praktijkvoorbeelden die lieten zien hoe groot met name de negatieve impact van autoverkeer kan zijn. Als ik weer eens verzeild raak in een discussie over auto’s in de binnenstad, zal ik daarom een meer genuanceerd standpunt innemen. Voor mij geen platte asfaltlobby (meer). Wel vriendelijker ruimtes in de stad als het even kan.

Sleutelidee # 3: parken die klein maar dicht en divers zijn, maken stadsbewoners het gelukkigst.

 • Kleine natuurlijke ruimtes zijn genoeg om wonderen te doen voor onze stemming, vooral als ze gevuld zijn met diverse soorten flora. Veel gazons en parken in de stad zijn grote open ruimtes met weinig bomen. Maar uit onderzoek blijkt dat hoe gevarieerder en complexer een tuinlandschap is, hoe gelukkiger het ons zal maken. Dat is voor mij vanaf nu een aandachtspunt als ik plannen mag beoordelen. Overigens: in Kampen zetten we uit klimaatoverwegingen in op vergroening van de binnenstad. Nu heb ik een extra argument om daarvoor te pleiten. Je wordt er gewoon blijer van!

Sleutelidee # 4: Drukte zorgt ervoor dat we ons willen verstoppen voor de wereld; een goede stad helpt bewoners te ontsnappen wanneer dat nodig is.

 • Steden die mensen gelukkig maken, moeten een bijzondere evenwichtsoefening uitvoeren. Ze moeten mensen dichter bij elkaar kunnen brengen – zonder ze natuurlijk te dichtbij te brengen, zoals steden uit de negentiende eeuw. In coronatijd zijn we ons extra bewust geworden van de potentiële zintuiglijke overbelasting van drukke steden én van de besmettingsrisico’s. Voor mij betekent het ‘nieuwe normaal’ niet dat we na de crisis altijd anderhalve meter afstand blijven houden. Maar wel dat we ruimte creëren waar nodig en nabijheid als dat kan. Want als we omringd zijn door een drukke mensenmassa, heeft ons zenuwstelsel de neiging om een ​​beetje overweldigd te raken. De uitdaging voor Utrecht om haar groeistuipen de komende in goede banen te leiden én te zorgen voor gezond stedelijk leven is voor mijn gevoel enorm. Ik hoop dat we op bedrijventerrein Lage Weide daaraan onze bescheiden bijdrage kunnen leveren.

Sleutelidee # 5: beslissingen over het stadsleven zijn niet immuun voor vooringenomenheid en slechte planning.

 • Maar al te vaak worden grote beslissingen genomen op basis van de huidige situatie, zonder na te denken over hoe de zaken in de toekomst kunnen evolueren. In de jaren zestig werd Atlanta bijvoorbeeld geconfronteerd met ernstige verkeersproblemen. De voor de hand liggende oplossing? Bouw meer wegen! Het uitbreidingsproject van de snelweg leek het probleem te hebben opgelost – in eerste instantie tenminste. Op de lange termijn gaven de betere wegen mensen een reden om meer auto’s te kopen, en na vijf jaar zaten de straten weer vol. Voor mij extra aanleiding om terug te komen op Sleutelidee #2, zeker ook omdat er nu allerlei ontwikkelingen zijn met grote mogelijke ruimtelijke impact. Zet autodelen en Mobility as a Service in de post-corona situatie alsnog door? Gaan we straks echt in autonoom rijdende auto’s de weg op? Dan hebben we waarschijnlijk minder parkeergarages nodig, maar wel heel andere infrastructurele aanpassingen.

Sleutelidee # 6: Wandelen en fietsen maakt ons gelukkiger, en slimme steden weten hoe ze dit kunnen stimuleren.

 • Autorijden door een stad is zelden een ontspannende ervaring. En door de file van en naar huis geeft ons lichaam stresshormonen af. Niet echt het ideale recept voor een lange dag op kantoor! Dus als je niet thuis werkt, maar toch naar je werk gaat, zou fietsen of wandelen meer voor de hand liggen. We hebben in Nederland ongelooflijk veel fietspaden, maar het kan nog een stuk beter. Op Lage Weide kunnen we daarover meepraten. Niet alleen door betere, veiliger wegen, maar ook door werknemers te belonen als ze de fiets pakken in plaats van een kilometervergoeding voor autoreizen. Door te zorgen voor voldoende fietsenstallingen, het liefst overdekt en bewaakt.

Sleutelidee # 7: De gelukkigste steden worden gedreven door stadsplanning die middelen herverdeelt aan de minder bevoorrechten.

 • In ‘Happy City’ wordt vooral een pleidooi gehouden voor herverdeling van ruimte, geld en aandacht van auto’s naar openbaar vervoer, fietsen en lopen. Niet onterecht. Maar wat me vooral aanspreekt, is de gedachte dat een elite van bevoorrechte inwoners van de stad niet nog extra privileges krijgen waardoor de meerderheid er bekaaid van af komt. Zelf vertaal ik dat graag naar woningbouw voor mensen met een kleinere portemonnee en dergelijke. En in Kampen bereiden we een grootschalig project ‘Kampen All Inclusive’ voor. Want iedereen telt mee, zeker in de hartelijke Hanzestad waar ik met veel plezier voor werk!

Geluk in de stad

Wat is geluk?

Een poging tot een definitie voor geluk in de stad:

Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden

Dat is iets anders dan ‘genot’. Vanuit biologisch oogpunt is er ook een scheiding te maken tussen de stoffen die het gevoel geven van genot (dopamine) en van geluk (endorfine).

Kunnen we onszelf gelukkiger maken?

Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving

Bijgevoegde figuur geeft aan wat de bepalende factoren van ons geluk zijn: Voor 50% genetisch bepaald, voor 10% ‘de levensomstandigheden’, zoals leeftijd, inkomen, een nieuwe auto kopen, verhuizen naar een nieuwe buurt en nieuwe collega’s.

De andere 40% zijn de doelbewuste activiteiten, waar mensen bewust mee bezig zijn ook al is het gebruikelijk geworden.

Aan welke knoppen kun je dan draaien?

Denk aan het onderhouden van relaties, het leren vergeven, het behalen van je gestelde doelen, je lichaam goed verzorgen, het ontwikkelen van optimisme en bijvoorbeeld het beperken van sociale vergelijking en ‘overpeinzing’.

Hedonisme en Eudaimonia

Hedonisme is het streven naar geluk door plezier, prikkels, smaak en bijvoorbeeld een prettige fysieke omgeving. Vanuit dit perspectief is geluk de optelling van prikkels van een persoon. De focus ligt op het hier en nu en de korte termijn.

Eudaimonia -theorieën baseren zich op het feit dat mensen op de lange termijn moeten werken aan talentontwikkeling en de betekenis van het leven. We kunnen deze invalshoeken als tegenstellingen zien, maar velen zeggen ook dat het ware geluk ligt bij een combinatie van beiden.

Deugd

Naast ‘plezier’ en ‘betekenis’ vinden we in de wetenschap een derde dimensie binnen de gelukstheorieën en dat is: ‘deugd’

24 sterke karaktereigenschappen en 6 deugden worden gevonden in de grote religies en verschillende culturele tradities en worden in het algemeen beschouwd als karaktertrekken en deugden, waar je aan kunt werken en die universeel beschouwd worden als facetten van ‘een goed mens’.

Kan een stad bijdragen aan je geluk?

Ja. Volgens de Atlas voor Gemeenten is er ook duidelijk verschil tussen steden in Nederland. In 2017 was Ede de meest gelukkige gemeente van Nederland, Rotterdam de minst gelukkige, het kampioenschap van Feijenoord niet meegerekend ☺

‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Daarnaast hebben we al vastgesteld dat mensen zichzelf en elkaar ook gelukkiger kunnen maken, bijvoorbeeld door te investeren in contact met anderen.

Betekenisvolle marketing

Citymarketing wordt vaak als volgt beschreven: het is een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

Mensen zijn op zoek naar meer betekenis in het leven en merken moeten daarop aanhaken, schreef Pauline Taks (TrendsActive) medio december 2019 in een gastblog voor Adformatie. Wij denken dat dit ook geldt voor stedelijke merken en in het bijzonder voor Kampen.

Door te focussen op geluk (“hedonia”) ben je als stad en als merk kortstondig van toegevoegde waarde in het leven van de consument, maar met een focus op betekenis (“eudaimonia”) ben je dat langdurig.

Dit valt uiteen in drie aspecten, waarbij we per onderdeel een voorbeeld uit Kampen ter illustratie geven:

 1. mentaal welzijn: bijvoorbeeld door onze sociale media daadwerkelijk sociaal in te zetten en niet als een plat promotiekanaal
 2. sociale verbinding: met themajaren zoals ‘We’ll meet again 2020’ en ‘Kampen All Inclusive 2021’, passende evenementen en de inzet van onze medewerkers als verbindingsofficieren zorgen we voor contactmomenten tussen mensen in Kampen (en daarbuiten)
 3. transcendentie: we werken samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties en zien de grote waarde van muziek, kunst en andere culturele uitingen. Die ondersteunen we daarom met gerichte marketingcommunicatie campagnes.

Promotie Veenendaal

Promotie Veenendaal was de stichting die zich bezighield met de marketing en promotie van de stad Veenendaal en haar directe omgeving. Tussen juli 2010 en januari 2016 was ik manager van deze compacte organisatie. Een interessante nieuwe uitdaging, die vooral lokaal en regionaal de aandacht trok.

Dat blijkt onder meer uit onderstaande artikelen:

Regionaal Bureau voor Toerisme

In 2016 was ik in dienst bij Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN – Visit Veluwe). Daar was ik werkzaam als manager van Convention Bureau Gelderland en kwartiermaker voor Apeldoorn Marketing. Een paar berichten in het kader van dat werk:

Citymarketing

Bij de Kamer van Koophandel was ik al betrokken bij de ontwikkeling van allerlei citymarketing initiatieven, maar sinds 2007 heb ik me volop gestort op dit boeiende vakgebied. Van Hilversum Goed Bekeken tot een heuse Expeditie Citymarketing aan toe. En vervolgens als mede-oprichter van project- en adviesbureau City Result. Daarna ging ik aan de slag als manager van de stichting Promotie Veenendaal, zie ook ‘Promotie Veenendaal in de media‘. Nu heb ik City Result nieuw leven ingeblazen, ben ik citymarketeer in Hanzestad Kampen en help ik opdrachtgevers van Apeldoorn tot Zutphen. Daarnaast ben ik initiatiefnemer en lid van de  Programmaraad van de stichting Netwerk Citymarketing Nederland.


Lees er in onderstaande artikelen meer over:

En uit de oude doos: Hilversum Goed Bekeken was de eerste die Hyves als communicatiemiddel in het kader van citymarketing gebruikte. En dat leverde verrassend veel media aandacht op…

In november 2008 zijn we in Hilversum ook als eerste gestart met ‘guerrilla city marketing’. Daarvoor is een leuk introductiefilmpje met een uitleg over guerrillamarketing gemaakt. Wie meer wil weten over guerilla marketing raad ik graag het boek van Cor Hospes over dit onderwerp aan. Zie ook het artikel in Gooi en Eembode: ‘Guerrilla City Marketing’.

Vrijetijdseconomie

Vrije tijd is een ‘hot item’ en krijgt volop aandacht van de media. Daar hebben mijn collega’s en ik dankbaar gebruik van gemaakt. Eerst bij de Kamer van Koophandel, daarna bij Leisure Result. En soms overkomt het je ook. Een paar voorbeelden…

Economische stimulering

Na mijn werk voor KNV heb ik bij de Kamer van Koophandel Rotterdam vaker de publiciteit gezocht en journalisten te woord gestaan. Grappig om te merken, dat interviews op lokale TV zenders veel meer respons uit je omgeving opleveren dan publiciteit via ‘high brow’ media, zoals het NRC Handelsblad. Het was bij de KvK in ieder geval reden om meer in te zetten op lokale en regionale media, en met succes.