22 april aan de slag met je citymarketing organisatie

City Result, founding partner van het Citymarketing Collectief, heeft in opdracht van Kennisnetwerk Destinatie Nederland onderzoek uitgevoerd onder meer dan 30 CMO’s en DMO’s. Tijdens een online bijeenkomst van het Netwerk Citymarketing op 22 april delen we de resultaten van het onderzoek en gaan we samen op zoek naar het antwoord op de vraag “Hoe houd je jouw CMO/DMO vitaal?”

Een van de handvatten hiervoor is het cyclisch afwegingskader dat we hiervoor hebben ontwikkeld, maar we gebruiken tijdens de interactieve sessie vooral veel praktijkvoorbeelden die met ons zijn gedeeld.

Kijk voor meer info en aanmelden op https://www.netwerkcitymarketing.nl/bijeenkomsten/agenda/hoe-houd-je-jouw-dmo-vitaal

In de media met geluk, deurbellen en neuzen

In mijn vak kom je zelf ook regelmatig in de schijnwerpers. Ik zal niet ontkennen dat het mijn ego soms streelt, maar het is vooral leuk en goed om de verhalen over je stad, over je (vak)gebied en over je interesses breed te kunnen delen. Een beetje mediabereik is dan wel handig.

Dat levert vooral veel nieuws uit Kampen op omdat ik daar vaak als woordvoerder van Kampen Partners spreektijd krijg. Dit overzichtje van recente sterke verhalen die werden gedeeld in de krant, op radio, online en via andere mediakanalen geeft een aardige maar volstrekt willekeurige weergave van mijn activiteiten in de afgelopen maanden:

En in de buitencategorie: onze alsnog zeer geslaagde 1 april stunt in Kampen natuurlijk:

bingomaster Bort Koelewijn in actie

De meerwaarde van de Geluksacademie

Op vrijdag 19 maart is de Geluksacademie opgericht. Met een vrolijke woordenbingo en Bort Koelewijn die als voorlezer annex bingomaster optrad.

Lees hier het amusante, maar ook verhelderende verhaal over geluksgericht werken dat hij mocht voorlezen.

Aansluitend vonden breakout sessies plaats over de drie programmalijnen van de Geluksacademie:

Van deze sessies is een verslag gepubliceerd, waarin de boeiende discussies bondig zijn samengevat.

En ik mag nu dus als voorzitter van deze stichting mijn steentje bijdragen. Zie jij kansen voor samenwerking? Stuur dan een mailtje naar Ruth Deddens via info@geluksacademie.org!

19 maart Kick-off Geluksacademie

Vrijdag 19 maart, de dag voor World Happines Day, starten we de stichting Geluksacademie. Een organisatie die zich inzet om met behulp van geluksgericht werken bij te dragen aan het welbevinden van iedereen in Nederland.

Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, doet de aftrap met een stevig potje Geluksbingo en jij mag ook meedoen!

Als voorzitter van de stichting heet ik je vervolgens van harte welkom in de online breakoutsessie Hartelijke Samenleving

Ga naar https://kickoffgeluksacademie.eventbrite.nl voor meer informatie en aanmelden.

Bij geluksgericht werken gaat het namelijk om optimaal functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. 

Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open samenleving? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van alle mensen? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. De uitdaging hierbij is om inclusie niet vóór de samenleving te organiseren, maar het initiatief van binnenuit te laten ontstaan door de samenleving zelf. 

Last minute aanmelden voor online overleg over Coronaproof Bezoekersmanagement in steden

Inmiddels hebben al meer dan 50 (!) mensen zich aangemeld om met elkaar na te denken over bezoekersmanagement anno 2021. Leren van onze fouten en best practises, met de benen op tafel.
 
Wil je woensdagavond 10 maart ook meedoen? Meld je dan aan via https://bezoekersmanagement.eventbrite.nl
 
of lees eerst verder…
 

Zomer 2020: massa’s Nederlanders vieren vakantie in eigen land, de zon schijnt. Attracties kunnen de bezoekersstromen nauwelijks aan en binnensteden lopen vol. Winkeliers en horecaondernemers doen hun best de verliezen uit het voorjaar te compenseren door nu omzet te pakken.

Maart 2021: ruim een jaar coronamaatregelen en een routekaart voor het moment dat de regels weer wat verruimd kunnen worden. Kapperszaken zijn weer open, winkeliers mogen bezoekers nu alleen nog op afspraak ontvangen en met publieksevenementen wordt heel, heel voorzichtig geëxperimenteerd.

Hoe gaat de rest van 2021 eruit zien? We zijn geen waarzeggers. Maar er komt weer een volgende moment van versoepeling. En dan moeten we (weer) klaarstaan om bezoekersstromen te spreiden in tijd en plaats. Wat hebben we geleerd van onze ervaringen en hoe pakken we dat straks aan?

Voer voor een goed gesprek op woensdagavond 10 maart! Geen statisch webinar, maar informeel met elkaar nadenken over bezoekersmanagement anno 2021.

Voor binnenstadsmanagers, citymarketeers en andere direct betrokkenen. Een gratis initiatief van het Citymarketing Collectief in nauwe samenwerking met de stichting Netwerk Citymarketing Nederland. Met mij en een aantal kundige collega moderatoren als gespreksbegeleider.

Lees vooraf ter inspiratie mijn blog: https://www.netwerkcitymarketing.nl/blog-overzicht/crowd-management-routekaart-2021

Dus…. Woensdagavond 10 maart, 20.00 uur is het zover. Het programma:

19.45 uur: digitale inloop, informeel bijpraten

20.00 uur: opening, welkom en introductie door Roeland Tameling (Citymarketing Collectief)

Aansluitend:

 • Ervaringen uitwisselen: wat werkt wel, wat werkt niet?
 • Discussie: waar zien we kansen, wat zijn randvoorwaarden?
 • Vervolg: hoe willen jullie hiermee verder?

Uiterlijk 21.30 uur: afronding, start digitale borrel

Doe je mee? Meld je snel aan via https://bezoekersmanagement.eventbrite.nl !

 

Werving & selectie

Wist je dat we bij City Result ook goede ervaringen hebben met de werving en selectie van senior citymarketing professionals? Van directeur tot adviseur, van programmamanager tot gebiedsontwikkelaar.

Op de website van het Citymarketing Collectief kun je lezen over de 7 stappen die we hiervoor zetten.

Graag geef ik daar een toelichting op.

Fase 1. Profiel

Voor een gerichte werving van de juiste persoon en het voorkomen van tijdverspilling gedurende het selectieproces, is het van groot belang om een helder profiel op te stellen. In dit profiel komen zowel een beschrijving van de functie en de organisatie, als van de inhoudelijke- en ervaringseisen waaraan de kandidaat moet voldoen aan de orde. Hoe completer het profiel, hoe gerichter de werving kan plaatsvinden.

Fase 2. Advertentie

Bij het adverteren zijn er twee keuzes: binnen de identiteit van de opdrachtgever of binnen de identiteit van City Result. Beide opties hebben voor- en nadelen; een goede afweging van de verschillen in adverteren en het kanaliseren van de reacties is daarbij belangrijk. Daarnaast maken we graag maatwerkafspraken over de kanalen die het beste ingezet kunnen worden. En het advertentiebudget natuurlijk.

Fase 3. Reacties verwerken

De reacties op de vacature zullen telefonisch, per e-mail of per brief bij ons of bij jullie binnenkomen. Meestal wordt ervoor gekozen dat jullie zorgen voor de afhandeling van deze reacties en een eerste papieren selectie. Het resultaat van deze selectie is een top-tien van meest geschikte kandidaten.

Wij zullen in een gesprek met jullie deze tien kandidaten vervolgens beoordelen op geschiktheid voor de functie. In dit gesprek zullen de vijf beste kandidaten voor de functie geselecteerd worden.

Fase 4. Selectiegesprekken

Met de samen met jullie geselecteerde vijf kandidaten per functie kunnen wij vervolgens selectiegesprekken houden. Deze gesprekken zijn bedoeld als eerste intake, waarbij gekeken wordt of de kandidaat ook in een persoonlijk gesprek goed aansluit bij het opgestelde profiel. Op basis van deze gesprekken presenteren wij jullie een drietal kandidaten die in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek met jullie. Van elk selectiegesprek ontvangen jullie een gespreksverslag met aandachtspunten voor de sollicitatiegesprekken.

Fase 5. Sollicitatiegesprekken

De drie geselecteerde kandidaten zullen vervolgens met jullie in gesprek gaan om tot de feitelijke keuze te komen van de meest geschikte kandidaat.

Fase 6. Psychologische test

Indien twee kandidaten voor één functie geschikt lijken, kan soms een psychologische test of assessment gewenst of zelfs noodzakelijk zijn om de goede beslissing te nemen. Wij kunnen voor jullie deze test verzorgen; hiervoor werken wij samen met een  op dit vlak zeer ervaren psycholoog.

Fase 7. Arbeidsvoorwaarden en afronding

De laatste fase betreft de discussie met de kandidaat met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de afronding van het proces. Indien gewenst, kunnen wij jullie daarbij ondersteunen door als woordvoerder namens jullie deze onderhandeling te voeren en een arbeidsovereenkomst op te stellen, uiteraard binnen de door jullie vastgestelde grenzen.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Onderhandelen met de kandidaat over de arbeidsvoorwaarden
 • Het verloop van de onderhandeling duidelijk aan jullie kenbaar maken
 • De contracten opstellen voor beide partijen

Met als resultaat: een tevreden opdrachtgever met een geschikte kandidaat.

Oh ja. Ook voor bemiddeling bij interim opdrachten kun je natuurlijk bij ons terecht. We zetten graag ons netwerk in voor jullie succes.

Meer weten? Bel, app of mail me via 06-17453490 / r.tameling@cityresult.nl.  

Hoe werkt City Result?

Ja, ik ben de directeur en eigenaar van City Result. En de meeste mensen weten wel wat we zo ongeveer doen. Maar soms merk ik dat we er te vanzelfsprekend vanuit gaan dat iedereen weet wie we zijn en wat we doen. En dat nog wel voor een marketingorganisatie!

Daarom hierbij mijn persoonlijke samenvatting, voor wat het waard is. Ben benieuwd of de inhoud jou verrast.

City Result is een  bedrijf dat gespecialiseerd is in gebiedsmarketing in de breedste zin van het woord. Opdrachtgevers zijn: lokale en provinciale overheden, overkoepelende organisaties als bijvoorbeeld Kamers van Koophandel, profit- en non-profitbedrijven en kunst-, cultuur-, natuur- en erfgoedorganisaties. Vaak werken wij voor samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.

De activiteiten van City Result vallen uiteen in twee hoofdgroepen: enerzijds projectmanagement en –uitvoering, anderzijds het aanbieden van oplossingen voor (tijdelijke) capaciteitstekorten bij organisaties door middel van werving & selectie en interim-management.

Voor wat de projecten betreft positioneert City Result zich als een implementatiegerichte organisatie. De projecten lopen uiteen van het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van businessplannen en het formuleren van gebiedsvisies en adviezen op het gebied van citymarketing, vrijetijdseconomie en stedelijke ontwikkeling. 

 

City Result werkt met een kostenefficiënte aanpak dankzij de samenwerking binnen het Citymarketing Collectief: een team van vijf senior professionals voert projecten uit en draagt zorg voor acquisitie, planning en bedrijfsvoering. Daarnaast is een vaste groep van 75 specialisten beschikbaar om (mee) te werken aan de opdrachten. Deze specialisten zijn net als wij zelfstandig gevestigd en worden door City Result alleen onder contract genomen wanneer dat nodig is.

 • Wil je echt weten wat ik nu doe? 
 • Denk je dat we je ergens mee kunnen helpen?
 • Heb je meer vragen dan antwoorden na het lezen van dit artikel?

Bel me! 06-17453490. Of stuur een mailtje naar r.tameling@cityresult.nl.

Resultaten benchmark DMO’s

Het bedrijfseconomisch perspectief van DMO's: de eerste inzichten

Op verzoek van Kees van Wijk en Wendy Sieger is City Result in november aan de slag gegaan met een onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van DMO’s en VVV’s. Met als doel inzicht te krijgen in de zaken die spelen in het netwerk. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst gaf mijn gewaardeerde collega Marco van Hoek een toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en deelde hij een aantal tips rondom anticyclisch investeren, businessmodellen en het belang van structurele meerjaren financiering voor het uitvoeren van publieke taken. Daarnaast raadde Marco aan dat DMO’s afspraken maken met hun opdrachtgevers om ook nieuwe taken en rollen op te nemen in de opdracht met daarbij afspraken over de financiering daarvan.

Begin 2021 zullen we, in samenwerking met de expertgroep Finance en businessmodellen, een online kennissessie begeleiden over de uitkomsten van het onderzoek.
Wil je meer weten over de uitkomsten en tips van City Result?
Bekijk dan de uitzending terug op YouTube.

1e Social Media Challenge voorziet in behoefte

In oktober is de Social Media Challenge Kampen afgerond. Voor vrijetijdsondernemers in de hele gemeente en binnenstadsondernemers in het bijzonder. Van horeca tot retail, van cultuur tot tourist info. En iedereen die ook zin had om mee te doen. Om je eigen organisatie meer (inter)actief te maken op Google, Facebook, Instagram en andere online media. En daarmee meteen ook Kampen extra te promoten. Mooie bijvangst voor de citymarketing organisatie.

 

Het concept

30 dagen achter elkaar aan de slag met concrete huiswerkopdrachten

 • Alle deelnemers krijgen regelmatig via e-mail ondersteuning, tips en prikkelende vragen
 • De oefening kost per dag slechts 10 minuten achter je computer
 • Na 30 dagen heb je concreet, zichtbaar resultaat om trots op te zijn!

De resultaten

Ongeveer 75 mensen in de Facebook groep https://www.facebook.com/groups/socialmediachallengekampen en heel, heel veel online acties van de deelnemers.

De verdeling was ongeveer als volgt:

 • 25 deelnemers waren gevorderde social media gebruikers. Vooral actief met de ‘pro tips’
 • 25 deelnemers waren beginnende social media gebruikers. Vooral aan de slag geweest met ‘basics’
 • 25 deelnemers lazen mee en willen op een later moment opdrachten uitvoeren. ‘Volgers’.

Een paar quotes uit de Facebook groep

 • “Mijn “Google Mijn Bedrijf” kon flink wat aanvullingen gebruiken! Was wel even een klusje, maar vandaag m’n opdrachten gedaan. 🙂
 • “Als het goed is heb je gisteren al nagedacht over vandaag. Want wat een fijne aanhakers vandaag: Dag van de post, Dag van de eigen zaak, Nationale krokettendag en Wereld Ei-dag en oooooh het is ook vandaag De Dag van de Horeca! Op Hanzestad Kampen deel ik vandaag het hele terrasfilmpje wat afgelopen zomer opgenomen is met Michiel, Jos en Rik als gastheren. #dagvandehoreca #trotsopdehoreca. Deze dag vind ik niet op kalenders, maar er wordt wel over gepost…. dus inkoppen maar!”
 • “Hallo Hester en Roeland, wat een geweldig goed initiatief, deze challenge. Heel goed uitgewerkt ook met goede opdrachten. Ik ben ergens in het begin afgehaakt omdat ik er nauwelijks aan toe kwam, maar ik heb alle opdrachten en tips bewaard en probeer ze nu in eigen tempo toe te passen. Heel erg bedankt voor deze waardevolle cursus.”

De challenge is uitgevoerd door Roeland Tameling en Hester Timmerman in opdracht van de stuurgroep Binnenstadsmanagement (Kampen Partners). Mede mogelijk gemaakt door de Stadsbeweging (Provincie Overijssel).

Interesse in een social media challenge in jouw (binnen)stad of regio? Neem dan contact op met Roeland via roeland@onlinechallenge.nl / 06-17453490 of met Hester via hester@onlinechallenge.nl.  Samen zetten we ook jouw destinatie graag digitaal op de kaart.

Samenvatting ‘Cultural Tourism’

Onlangs las ik nog eens het boek “cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management”. Dit zijn voor mij enkele ‘highlights’ uit het boek. Doe er je voordeel mee.

Cultureel toerisme gaat over het partnerschap tussen toerisme en cultureel erfgoedbeheer en de relatie tussen de sectoren die tegenovergestelde kanten van de culturele toerismemunt vertegenwoordigen. Terwijl toeristische professionals culturele activa beoordelen op hun winstpotentieel, beoordelen professionals op het gebied van cultureel erfgoed dezelfde activa op hun intrinsieke waarde. Duurzaam cultureel toerisme kan alleen plaatsvinden wanneer de twee partijen een echt partnerschap vormen op basis van begrip en waardering voor elkaars verdiensten. 

Voor effectief erfgoedbeheer met behulp van toerisme moeten we het volgende beter organiseren:

 • consumptie van producten, waarde toevoegen en commodificatie
 • balans vinden om de toerist tevreden te stellen, te voldoen aan de behoeften van de toeristenindustrie en de intrinsieke waarde van het cultureel erfgoed te behouden

Hoewel professionals op het gebied van toerisme en cultureel erfgoed wederzijdse belangen hebben bij het beheer, de instandhouding en de presentatie van culturele en erfgoedactiva, opereren de twee sectoren in parallelle werelden en onderhouden ze een ongemakkelijk partnerschap met verrassend weinig dialoog. Het is tijd om professionals en betrokkenen een beter begrip te geven van hun eigen rol in het partnerschap en de kloof te overbruggen door middel van goede planning, beheer en marketing om hoogwaardige, duurzame culturele toeristische producten te produceren.

Wat te doen?

 • Vertel een verhaal
 • Laat de asset tot leven komen
 • Maak de beleving participatief
 • Maak de beleving relevant voor de toerist
 • Focus op kwaliteit en authenticiteit

 

Culturele toeristen in verschillende soorten en maten

De combinatie van de twee dimensies levert vijf mogelijke soorten culturele toeristen op.

 1. Purposeful cultural tourist (doelgerichte culturele toerist): cultureel toerisme is het belangrijkste motief om een bestemming te bezoeken, en het individu heeft een diepe culturele ervaring.
 2. Sightseeing cultural tourist (bezienswaardigheden bezoeken): cultureel toerisme is een primaire of belangrijkste reden om een bestemming te bezoeken, maar de ervaring is meer oppervlakkig.
 3. Serendipitous cultural tourist (de toevalstreffer): een toerist die niet reist om redenen van cultureel toerisme, maar die na deelname een diepe culturele toeristische ervaring heeft.
 4. Casual cultural tourist (de terloopse toerist): cultureel toerisme is een zwak motief voor het bezoeken van een bestemming en de resulterende ervaring is oppervlakkig.
 5. Incidental cultural tourist (cultuur als bijkomstigheid): deze toerist reist niet met cultureel toeristische motieven, maar neemt toch deel aan sommige activiteiten en heeft oppervlakkige ervaringen.

In Hongkong bleek, dat bij de culturele toeristen aan Hongkong ruim 58% cultureel toerisme weinig of geen rol speelden bij hun beslissing om Hong Kong te bezoeken. Deze mensen namen wel deel aan een of andere vorm van culturele toeristische activiteit, en de meesten van hen hadden een oppervlakkige ervaring die meestal kan worden omschreven als sightseeing, fotograferen of slechts een klein beetje leren over de cultuur en het erfgoed van Hong Kong. Daarentegen gaf slechts ongeveer 42 procent van de ondervraagde cultuurtoeristen aan dat cultuurtoeristische redenen een belangrijke rol speelden of de belangrijkste reden waren om naar Hong Kong te komen. Zelfs onder deze groep van culturele toeristen, overtrof de groep van toeristen die eventuele ervaringen op een vrij ondiep niveau consumeerden, het aantal doelbewuste culturele toeristen met een factor van 2,5 tot 1. Op basis van ruwe participatiegraden zou men kunnen beweren dat 33,3 procent van de toeristen naar Hong Kong vallen onder de categorie culturele toeristen. Maar bij nader inzien gaf slechts ongeveer 10 procent van alle ondervraagde toeristen aan dat cultureel toerisme een belangrijke rol speelde in hun beslissing om Hong Kong te bezoeken, en slechts 4 procent van alle toeristen kon worden geclassificeerd als doelgerichte culturele toeristen – mensen die zeer gemotiveerd waren om te reizen voor een diepe cultureel toeristische ervaring.

Het boek “Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management” is online te vinden op https://g.co/kgs/J21Sd3.