“It’s fun to stay at the…”!

Sinds 1999 ben ik actief bij YMCA activiteiten in Nederland. Tot en met 2016 als vrijwilliger en daarna als betrokken lid van de vereniging YMCA Nederland. Nu vooral in mijn rol als voorzitter van stichting De Blauwe Schuur, een initiatief van CJV Vlaardingen.

De YMCA is een jeugdwerkorganisatie die jonge mensen helpt om zichzelf verder te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar er wordt vooral praktische invulling aan gegeven. Met lokaal clubwerk, zomerkampen en nog veel meer activiteiten waarmee jongeren in beweging worden gebracht. Maar ook internationaal, kijk maar eens naar deze terugblikken op het Y Festival in Praag waar ik ook aan mee heb gewerkt. De aftermovie:

En natuurlijk de video om de YMCA te feliciteren met haar jubileum (dat mannetje met dat rode hoedje ben ik inderdaad :-))

YMCA Bestuur

Van 2007 tot en met 2016 was ik lid van het hoofdbestuur van YMCA Nederland, sinds 2010 als vice-voorzitter. Binnen het bestuur hield ik me onder meer bezig met strategievraagstukken, maar daarnaast was ik ook medeverantwoordelijk voor het leden- , binding- en PR beleid. We voerden een strategische discussie en overlegden over de manier waarop de YMCA haar leden en vrijwilligers wil blijven binden en boeien. Is het verenigingsconcept achterhaald en moeten we meer richting (al dan niet virtuele) communities of liggen de kansen juist in het ‘familiegevoel’? Op mijn initiatief is daarvoor een adviescomité opgericht, de zogenaamde ‘Commissie YMCA 2018’. Hieruit zijn concrete verbeteracties gekomen die nu worden ingevoerd.

Meer weten over het werk van de oudste jongerenorganisatie van Nederland? En wil je weten welke sporten echte YMCA uitvindingen zijn? Kijk dan op www.ymca.nl!

Wil je met je familie, vrienden of andere groep ruimte huren in groepsaccommodatie De Blauwe Schuur? Dan steun je daarmee het jeugdwerk in Nederland.

De afgelopen jaren heb ik daarnaast allerlei andere leuke, interessante en leerzame dingen mogen doen bij de YMCA. Met de nadruk op de begeleiding van vakanties en het geven van trainingen.

YMCA Vakanties

Ik begon als hoofdstaf van een ‘gewoon’ zomerkamp aan het Veerse Meer: een week lang lol maken met af en toe een serieuze noot en ideaal weer voor ‘kwalleballen‘. Oftewel: het regende dat het goot. Daarna kreeg ik de smaak te pakken en heb allerlei verschillende zomerkampen georganiseerd. Van ‘Jantje Beton’ kampen voor sociaal en/of economisch minder bedeelde kinderen tot een vakantie op Vlieland voor vluchtelingen en een jongerenreis door Canada en de Verenigde Staten. Die reis heeft voor een belangrijk deel mijn leven bepaald, want daar heb ik Annemarie leren kennen. Toen mijn medestaflid, nu mijn echtgenote!

In het kader van het internationale karakter van onze organisatie ben ik daarnaast op bezoek geweest bij de Palestijnse YMCA. Ook een intrigerende ervaring. 

Of lees verder over de trainingservaring die ik onder meer bij de YMCA heb opgedaan.

Op dit moment ben ik voorzitter van stichting De Blauwe Schuur. Deze stichting, gevestigd te Vlaardingen, is de exploitant van een bijzonder buitencentrum in Amerongen. De Blauwe Schuur is de geschikte accommodatie voor een schoolwerkweek, familiebijeenkomst, reünie, werkconferentie of vakantiekamp. De stichting is een uitvoeringsorganisatie van CJV Vlaardingen, een organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, die vanuit christelijke waarden werkt en jongeren op een eigentijdse manier wil vormen en toerusten. Jaarlijks gaan honderden kinderen uit Vlaardingen naar De Blauwe Schuur om daar op een ontspannen manier plezier te maken, te sporten en te leren samenwerken.

Trainingen

Bij de YMCA ben ik opgeleid tot ‘trainer speciale projecten’. In de praktijk komt dat erop neer, dat ik naast mijn trainingswerk voor City Result ook communicatietrainingen verzorg voor vrijwilligers, YMCA trainers (‘train de trainer’) en externe groepen. Daarbij kun je denken aan trainingen op het vlak van teamrollen, workshops over zogenaamd ‘moeilijk gedrag’ in groepen, ‘positief communiceren’, hoofdstaftrainingen en teambuildingssessies.

Zo hebben we in 2007 een certificeringstraject voor vrijwilligers opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Scouting Nederland en Hogeschool INHOLLAND. Vrijwilligers werden opgeleid tot trainer en konden hiermee een deelcertificaat behalen bij INHOLLAND. Dit traject werd gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland, omdat hiermee kwaliteitswaarborgen in ons vrijwilligerswerk worden vastgelegd en vrijwilligers gemotiveerd blijven voor hun werk. Ik heb verschillende dagdelen van dit traject trainingen verzorgd over onder meer ‘goed contact’, ‘communicatiestijlen’ en ‘congruent versus incongruent gedrag’. Een selectie van de handouts is via onderstaande pagina’s te downloaden:

Smaakt het naar meer? Ga dan naar de website van YMCA Jeugdwerk.