Bestuur en advies

Ik heb even op een rijtje gezet in welke clubs ik de afgelopen jaren bestuurlijk actief was…

 

Netwerk Citymarketing

In 2009 heb ik het Netwerk Citymarketing Nederland opgericht en tot voor kort was ik voorzitter van deze stichting. Nu ben ik lid van de Programmaraad, zodat ik niet meer organisatorisch, maar wel inhoudelijk betrokken blijf.

Het Netwerk Citymarketing wil een brugfunctie vervullen tussen de verschillende sectoren en actoren in citymarketing en zo de kwaliteit van het vakgebied verhogen. Dat is goed voor de citymarketeers die zelf professioneler worden, en voor het vakgebied omdat er meer begrip ontstaat voor de uitgangspunten van citymarketing maar uiteindelijk draagt het eraan bij, dat mensen betere keuzes voor steden / gebieden kunnen maken.

We willen vooral de mensen met interesse voor (aspecten van) citymarketing boeien, bewegen en binden aan ons vakgebied. Dat doen we door kennis over te dragen, te inspireren en relevante informatie te verspreiden met hulp van voorlopers in het vakgebied, inclusief de wetenschap die vanuit het oogpunt van kennisvalorisatie een verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast wil het Netwerk Citymarketing actief bijdragen aan het delen van ervaringen van verschillende steden: wat kunnen we van elkaar leren?

Op dit moment organiseren we onregelmatig bijeenkomsten, een jaarlijks congres en een citymarketingverkiezing. En we hebben een redelijk actieve online community. In overleg met nieuw aan te trekken ‘medemogelijkmakers’ in ons actieve netwerk kunnen we bepalen of dit nog de gewenste producten en diensten zijn en hoe we (blijven) zorgen voor relevante en onderscheidende producten en diensten voor onze primaire doelgroep.

Rabobank

Ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank Amersfoort Eemland. De Rabobank heeft namelijk een traditie waarbij lokaal (maatschappelijk) ondernemerschap wordt ondersteund binnen de mogelijkheden die een bank hiervoor heeft. Die traditie lijkt de laatste tijd niet meer zo vanzelfsprekend, maar volgens mij is juist nu de rol van een bank als de Rabobank in onze regio cruciaal. Het is een partner voor het maatschappelijk middenveld en van het bedrijfsleven.

Maar bovenal is het een zakelijk dienstverlener die voor mensen in onze omgeving goede, fatsoenlijke producten en diensten moet leveren tegen een redelijke prijs. Een coöperatieve onderneming waar shareholdersvalue ondergeschikt mag zijn aan stakeholdersvalue. Een sterk merk. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

De Rabobank Amersfoort Eemland is een radertje in de grote Rabobank machine, maar zonder raderen draait de machine niet. En ik wil graag een rol daarbij spelen als een van de mannetjes met een oliespuitje.