Verder kijken dan je neus lang is

City Result zet zich in voor een integrale benadering bij de marketingopgave voor je gebied, je stad, je regio. Een strategisch plan is daarbij een kompas. Het houdt de citymarketing op koers. Het is een waakhond, want het beschermt je tegen ondoordachte beslissingen en verleidingen. Het is een toetssteen: het controleert of de goede voornemens ook inderdaad worden gerealiseerd. Maar het is vooral een hulpmiddel. Het structureert gesprekken met interne en externe partijen. Want citymarketing doe je samen. Doen jullie mee?

”De toekomst van Europa is het Europa dat nu al een realiteit is. Europa is het recreatiegebied voor de rest van de wereld,” zegt een van de personages in ‘Grand Hotel Europa’, de roman van Ilja Leonard Pfeijffer. Het Avondland is in dit scenario vergrijsd en improductief. Geschiedenis is het voornaamste dat Europa nog te bieden heeft. En geschiedenis trekt toerisme. Vooral uit economisch meer dynamische regio’s zoals China. Dit voor veel mensen verontrustende en sowieso weemoedige gegeven wordt in ‘Grand Hotel Europa’ toegelicht en past in verwachtingen van verschillende trendwatchers. Volgens hen is het niet de vraag of dit gebeurt, maar hoe snel dat gaat. Die lijn zou je ook door kunnen trekken naar de verwachtingen voor je eigen omgeving. Of niet?

 

Er zijn de afgelopen tijd verschillende toekomstscenario’s geschetst door trendwatchers, financiële instellingen en andere lange termijndenkers. Wij hanteren hiervoor het kwadrant dat de Rabobank heeft opgesteld met de assen “Weinig overheid vs. Veel overheid” en “Efficiënte groei vs. Robuuste welvaart”. Welk scenario werkelijkheid wordt, weet niemand. Maar we bereiden ons wel voor op de komende jaren, door ons bewust te zijn van de impact die ieder scenario heeft.

We hopen, dat robuuste welvaart wordt verkozen boven efficiënte groei. In dat laatste geval wordt een vorm van ‘rebound marketing’ van ons verwacht (enkel consumenten aanzetten tot meer consumptie) en daar ligt niet ons hart. De behoefte aan robuuste of brede welvaart boven eendimensionale (economische) groeidoelstellingen lijkt nu weliswaar door de crisis versterkt te zijn bij een groot deel van de Nederlanders, maar niet bij iedereen. Dus of en hoe we daadwerkelijk invulling geven aan de benodigde transformatie, is nog niet uitgekristalliseerd. Maar dat iedere citymarketeer en gebiedsmanager de verantwoordelijkheid zou moeten voelen om hiertoe te inspireren, zelf het goede voorbeeld te geven en mooie woorden te vertalen in aansprekende acties lijkt duidelijk.

Voorzet voor enkele strategische keuzes:

van marketing naar gebiedsmanagement

Hierover heb ik in 2019 een presentatie gegeven op basis van informatie European Cities Marketing. De focus ligt hierbij op destinatiemarketing organisaties (DMO’s), maar kan ook worden vertaald naar een integrale citymarketing aanpak:

  • We moeten beter inspelen op trendmatige veranderingen
  • Liever inbound dan outbound: Laat anderen het verhaal vertellen. Beheer en deel hoogwaardige content die past bij onze doelstellingen

We hebben de verantwoordelijkheid om te bouwen aan toekomstbestendige DMO’s.

De toekomstbestendige DMO =

Duurzame destinatie marketing én management én ontwikkeling voor bezoekers én inwoners met focus op de héle stad (regio) met nieuwe (innovatieve) partners en inspelend op maatschappelijke trends.

…En daarom gaan we

  • Innovatie en nieuwe initiatieven faciliteren
  • Originele content distribueren
  • Conversatie in de stad of regio modereren
  • Heimwee- en gebiedsontwikkeling stimuleren & in de schijnwerpers zetten
  • De stad / regio en partners verbinden
  • Op originele en creatieve manieren mensen verwelkomen

 

Maar dat waren we toch eigenlijk al van plan en doen we gedeeltelijk toch ook al?

Precies.

Het is de kunst om niet alleen te reageren op crises en incidenten, maar een stabiele koers in de juiste richting te varen (vergeef me de nautische metaforen – de gekozen profilering van Kampen speelt me af en toe parten J). En ik denk dat we vooral onze goede voornemens moeten waarmaken in de komende tijd, binnen de mogelijkheden die er zijn. Geen paniekvoetbal, maar duurzame en structurele investeringen doen in professionele destinatiemarketing, als deelopdracht binnen onze integrale citymarketingaanpak.

Kijk ter inspiratie eens naar de citymarketing strategie van Kampen, te downloaden via www.kampenpartners.nl.

Praktisch aan de slag

Ben je tevreden over je marketing strategie? Maak dan een realistisch, maar ambitieus actieplan.

Bekijk via Slideshare een voorbeeld van zo’n jaarplan dat ik ooit voor Promotie Veenendaal heb geschreven.

Je kunt ook een leeg sjabloon marketing actieplan downloaden, doe er je voordeel mee!

En vraag me gerust om hulp als je dat nodig hebt. Bel 06-17453490.

p.s. Op www.citymarketingcollectief.nl vind je nog veel meer info over citymarketing en natuurlijk over de vijf leukste citymarketeers van Nederland. Nou ja, in ieder geval volgens onszelf. En je vindt een overzicht van plaatsenwaar we actief zijn (geweest). Nu werk ik zelf vooral hard aan de citymarketing van Kampen en aan het parkmanagement op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.