Gedrag beïnvloeden

In alle functies die ik tot nu toe heb bekleed, was ik bezig met vormen van beïnvloeding. Ik geef graag een paar voorbeelden van de lessen die ik daarbij heb geleerd. Herkenbaar?

Bij mijn eerste baan als adjunct-secretaris bij een brancheorganisatie was dat heel duidelijk: wij kwamen op voor de belangen van onze leden. Vooral de nationale en internationale lobby activiteiten stonden daarbij centraal.

  • Door schade en schande leerde ik daar dat de belangrijkste besluiten niet aan de vergadertafel worden genomen. De bijbehorende anekdote over mijn ervaringen in Parijs vertel ik je graag persoonlijk!

Bij de Kamer van Koophandel deden we niet zozeer aan belangenbehartiging, maar aan ‘belangenbevordering’: we kwamen op voor de regionale economie en dat is net iets anders dan dat je opkomt voor de belangen van het zittende bedrijfsleven. In die tijd heb ik ook ondernemersverenigingen geholpen. Onder meer met het handboek ‘Goed georganiseerd: tips voor ondernemende verenigingen’ en met de organisatie van masterclasses en onderzoeken als ‘Beter Belangen Behartigen’.

Als directeur bij City Result was (en ben ik weer) regelmatig bezig om onze (aanstaande) klanten ervan te overtuigen dat ze onze producten en diensten moesten afnemen. En dat waren dan vaak weer activiteiten om bepaalde doelgroepen te verleiden om naar een bepaalde plek, regio of stad te komen.

  • In deze zeer commerciële functie bleek onder meer dat klanten graag het gevoel hebben dat ze een concreet product afnemen in plaats van procesbegeleiding. Terwijl ze dat eigenlijk vooral nodig hadden. In die tijd hadden we veel werk als gevolg van acquisitiegesprekken over onze producten, maar hebben we uiteindelijk geen enkel standaardproduct verkocht. Wel heel veel advies en ondersteuning. Soms moet je dingen dus onder een andere naam verkopen. Kwisvraag: wat is het verschil tussen marketing en gedragsbeïnvloeding?

Bij Promotie Veenendaal, Apeldoorn Marketing en Kampen Marketing (inmiddels uitgebouwd tot Kampen Partners) was en ben ik dagelijks bezig om het gedrag van onze doelgroepen subtiel te beïnvloeden, maar daarvoor moet ik ook onze partners mee krijgen. Zo hebben we onlangs een succesvolle lobby afgerond voor evenementenbeleid gebaseerd op onze citymarketing strategie. En we zitten nu middenin de beleidsbeïnvloeding voor de ontwikkeling van een ‘Hanze Experience’ met de IJsselkogge in Kampen.

  • De wijze les die ik in de praktijk heb mogen voelen: citymarketing is niet alleen doelgroep gericht werken richting bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen. Het is vooral ook een aanpak waarbij je anderen in je stad moet verleiden om mee te doen. Samen hetzelfde verhaal vertellen en vooral waarmaken. Geen slogans maar daden.