Vervoer en transport

Communiceren doen we vrijwel continue en vaak is het een bijzonder plezierige bezigheid. Regelmatig gebeurt dat in zakelijk verband (al was het alleen maar omdat je zo’n groot deel van je leven aan werken besteedt) en soms moet je voor je werk via kranten, TV en vakbladen communiceren.

Bij de toenmalige werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heb ik daar de smaak van te pakken gekregen en mocht ik regelmatig als woordvoerder optreden. Nooit gedacht, dat ik ooit een item op RTL Transportwereld zou gaan vullen, maar bij KNV is het er wel van gekomen met een sms-dienst voor vrachtwagenchauffeurs. Dat was destijds behoorlijk baanbrekend.

Inmiddels is de cirkel weer een beetje rond, want als projectleider Slimme Mobiliteit en Logistieke ben ik nu grotendeels terug in een bekend werkveld. Met bijbehorende onderzoeken, mediabewerking en projecten om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Kijk voor een overzicht op www.lageweide.nl