Resultaten benchmark DMO’s

Het bedrijfseconomisch perspectief van DMO's: de eerste inzichten

Op verzoek van Kees van Wijk en Wendy Sieger is City Result in november aan de slag gegaan met een onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van DMO’s en VVV’s. Met als doel inzicht te krijgen in de zaken die spelen in het netwerk. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst gaf mijn gewaardeerde collega Marco van Hoek een toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en deelde hij een aantal tips rondom anticyclisch investeren, businessmodellen en het belang van structurele meerjaren financiering voor het uitvoeren van publieke taken. Daarnaast raadde Marco aan dat DMO’s afspraken maken met hun opdrachtgevers om ook nieuwe taken en rollen op te nemen in de opdracht met daarbij afspraken over de financiering daarvan.

Begin 2021 zullen we, in samenwerking met de expertgroep Finance en businessmodellen, een online kennissessie begeleiden over de uitkomsten van het onderzoek.
Wil je meer weten over de uitkomsten en tips van City Result?
Bekijk dan de uitzending terug op YouTube.