Geluk in de stad

Wat is geluk?

Een poging tot een definitie voor geluk in de stad:

Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden

Dat is iets anders dan ‘genot’. Vanuit biologisch oogpunt is er ook een scheiding te maken tussen de stoffen die het gevoel geven van genot (dopamine) en van geluk (endorfine).

Kunnen we onszelf gelukkiger maken?

Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving

Bijgevoegde figuur geeft aan wat de bepalende factoren van ons geluk zijn: Voor 50% genetisch bepaald, voor 10% ‘de levensomstandigheden’, zoals leeftijd, inkomen, een nieuwe auto kopen, verhuizen naar een nieuwe buurt en nieuwe collega’s.

De andere 40% zijn de doelbewuste activiteiten, waar mensen bewust mee bezig zijn ook al is het gebruikelijk geworden.

Aan welke knoppen kun je dan draaien?

Denk aan het onderhouden van relaties, het leren vergeven, het behalen van je gestelde doelen, je lichaam goed verzorgen, het ontwikkelen van optimisme en bijvoorbeeld het beperken van sociale vergelijking en ‘overpeinzing’.

Hedonisme en Eudaimonia

Hedonisme is het streven naar geluk door plezier, prikkels, smaak en bijvoorbeeld een prettige fysieke omgeving. Vanuit dit perspectief is geluk de optelling van prikkels van een persoon. De focus ligt op het hier en nu en de korte termijn.

Eudaimonia -theorieën baseren zich op het feit dat mensen op de lange termijn moeten werken aan talentontwikkeling en de betekenis van het leven. We kunnen deze invalshoeken als tegenstellingen zien, maar velen zeggen ook dat het ware geluk ligt bij een combinatie van beiden.

Deugd

Naast ‘plezier’ en ‘betekenis’ vinden we in de wetenschap een derde dimensie binnen de gelukstheorieën en dat is: ‘deugd’

24 sterke karaktereigenschappen en 6 deugden worden gevonden in de grote religies en verschillende culturele tradities en worden in het algemeen beschouwd als karaktertrekken en deugden, waar je aan kunt werken en die universeel beschouwd worden als facetten van ‘een goed mens’.

Kan een stad bijdragen aan je geluk?

Ja. Volgens de Atlas voor Gemeenten is er ook duidelijk verschil tussen steden in Nederland. In 2017 was Ede de meest gelukkige gemeente van Nederland, Rotterdam de minst gelukkige, het kampioenschap van Feijenoord niet meegerekend ☺

‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Daarnaast hebben we al vastgesteld dat mensen zichzelf en elkaar ook gelukkiger kunnen maken, bijvoorbeeld door te investeren in contact met anderen.