Betekenisvolle marketing

Citymarketing wordt vaak als volgt beschreven: het is een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

Mensen zijn op zoek naar meer betekenis in het leven en merken moeten daarop aanhaken, schreef Pauline Taks (TrendsActive) medio december 2019 in een gastblog voor Adformatie. Wij denken dat dit ook geldt voor stedelijke merken en in het bijzonder voor Kampen.

Door te focussen op geluk (“hedonia”) ben je als stad en als merk kortstondig van toegevoegde waarde in het leven van de consument, maar met een focus op betekenis (“eudaimonia”) ben je dat langdurig.

Dit valt uiteen in drie aspecten, waarbij we per onderdeel een voorbeeld uit Kampen ter illustratie geven:

  1. mentaal welzijn: bijvoorbeeld door onze sociale media daadwerkelijk sociaal in te zetten en niet als een plat promotiekanaal
  2. sociale verbinding: met themajaren zoals ‘We’ll meet again 2020’ en ‘Kampen All Inclusive 2021’, passende evenementen en de inzet van onze medewerkers als verbindingsofficieren zorgen we voor contactmomenten tussen mensen in Kampen (en daarbuiten)
  3. transcendentie: we werken samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties en zien de grote waarde van muziek, kunst en andere culturele uitingen. Die ondersteunen we daarom met gerichte marketingcommunicatie campagnes.