Hoe werkt City Result?

Ja, ik ben de directeur en eigenaar van City Result. En de meeste mensen weten wel wat we zo ongeveer doen. Maar soms merk ik dat we er te vanzelfsprekend vanuit gaan dat iedereen weet wie we zijn en wat we doen. En dat nog wel voor een marketingorganisatie!

Daarom hierbij mijn persoonlijke samenvatting, voor wat het waard is. Ben benieuwd of de inhoud jou verrast.

City Result is een  bedrijf dat gespecialiseerd is in gebiedsmarketing in de breedste zin van het woord. Opdrachtgevers zijn: lokale en provinciale overheden, overkoepelende organisaties als bijvoorbeeld Kamers van Koophandel, profit- en non-profitbedrijven en kunst-, cultuur-, natuur- en erfgoedorganisaties. Vaak werken wij voor samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.

De activiteiten van City Result vallen uiteen in twee hoofdgroepen: enerzijds projectmanagement en –uitvoering, anderzijds het aanbieden van oplossingen voor (tijdelijke) capaciteitstekorten bij organisaties door middel van werving & selectie en interim-management.

Voor wat de projecten betreft positioneert City Result zich als een implementatiegerichte organisatie. De projecten lopen uiteen van het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van businessplannen en het formuleren van gebiedsvisies en adviezen op het gebied van citymarketing, vrijetijdseconomie en stedelijke ontwikkeling. 

 

City Result werkt met een kostenefficiënte aanpak dankzij de samenwerking binnen het Citymarketing Collectief: een team van vijf senior professionals voert projecten uit en draagt zorg voor acquisitie, planning en bedrijfsvoering. Daarnaast is een vaste groep van 75 specialisten beschikbaar om (mee) te werken aan de opdrachten. Deze specialisten zijn net als wij zelfstandig gevestigd en worden door City Result alleen onder contract genomen wanneer dat nodig is.

 • Wil je echt weten wat ik nu doe? 
 • Denk je dat we je ergens mee kunnen helpen?
 • Heb je meer vragen dan antwoorden na het lezen van dit artikel?

Bel me! 06-17453490. Of stuur een mailtje naar r.tameling@cityresult.nl.

Resultaten benchmark DMO’s

Het bedrijfseconomisch perspectief van DMO's: de eerste inzichten

Op verzoek van Kees van Wijk en Wendy Sieger is City Result in november aan de slag gegaan met een onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van DMO’s en VVV’s. Met als doel inzicht te krijgen in de zaken die spelen in het netwerk. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst gaf mijn gewaardeerde collega Marco van Hoek een toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en deelde hij een aantal tips rondom anticyclisch investeren, businessmodellen en het belang van structurele meerjaren financiering voor het uitvoeren van publieke taken. Daarnaast raadde Marco aan dat DMO’s afspraken maken met hun opdrachtgevers om ook nieuwe taken en rollen op te nemen in de opdracht met daarbij afspraken over de financiering daarvan.

Begin 2021 zullen we, in samenwerking met de expertgroep Finance en businessmodellen, een online kennissessie begeleiden over de uitkomsten van het onderzoek.
Wil je meer weten over de uitkomsten en tips van City Result?
Bekijk dan de uitzending terug op YouTube.

1e Social Media Challenge voorziet in behoefte

In oktober is de Social Media Challenge Kampen afgerond. Voor vrijetijdsondernemers in de hele gemeente en binnenstadsondernemers in het bijzonder. Van horeca tot retail, van cultuur tot tourist info. En iedereen die ook zin had om mee te doen. Om je eigen organisatie meer (inter)actief te maken op Google, Facebook, Instagram en andere online media. En daarmee meteen ook Kampen extra te promoten. Mooie bijvangst voor de citymarketing organisatie.

 

Het concept

30 dagen achter elkaar aan de slag met concrete huiswerkopdrachten

 • Alle deelnemers krijgen regelmatig via e-mail ondersteuning, tips en prikkelende vragen
 • De oefening kost per dag slechts 10 minuten achter je computer
 • Na 30 dagen heb je concreet, zichtbaar resultaat om trots op te zijn!

De resultaten

Ongeveer 75 mensen in de Facebook groep https://www.facebook.com/groups/socialmediachallengekampen en heel, heel veel online acties van de deelnemers.

De verdeling was ongeveer als volgt:

 • 25 deelnemers waren gevorderde social media gebruikers. Vooral actief met de ‘pro tips’
 • 25 deelnemers waren beginnende social media gebruikers. Vooral aan de slag geweest met ‘basics’
 • 25 deelnemers lazen mee en willen op een later moment opdrachten uitvoeren. ‘Volgers’.

Een paar quotes uit de Facebook groep

 • “Mijn “Google Mijn Bedrijf” kon flink wat aanvullingen gebruiken! Was wel even een klusje, maar vandaag m’n opdrachten gedaan. 🙂
 • “Als het goed is heb je gisteren al nagedacht over vandaag. Want wat een fijne aanhakers vandaag: Dag van de post, Dag van de eigen zaak, Nationale krokettendag en Wereld Ei-dag en oooooh het is ook vandaag De Dag van de Horeca! Op Hanzestad Kampen deel ik vandaag het hele terrasfilmpje wat afgelopen zomer opgenomen is met Michiel, Jos en Rik als gastheren. #dagvandehoreca #trotsopdehoreca. Deze dag vind ik niet op kalenders, maar er wordt wel over gepost…. dus inkoppen maar!”
 • “Hallo Hester en Roeland, wat een geweldig goed initiatief, deze challenge. Heel goed uitgewerkt ook met goede opdrachten. Ik ben ergens in het begin afgehaakt omdat ik er nauwelijks aan toe kwam, maar ik heb alle opdrachten en tips bewaard en probeer ze nu in eigen tempo toe te passen. Heel erg bedankt voor deze waardevolle cursus.”

De challenge is uitgevoerd door Roeland Tameling en Hester Timmerman in opdracht van de stuurgroep Binnenstadsmanagement (Kampen Partners). Mede mogelijk gemaakt door de Stadsbeweging (Provincie Overijssel).

Interesse in een social media challenge in jouw (binnen)stad of regio? Neem dan contact op met Roeland via roeland@onlinechallenge.nl / 06-17453490 of met Hester via hester@onlinechallenge.nl.  Samen zetten we ook jouw destinatie graag digitaal op de kaart.

Samenvatting ‘Cultural Tourism’

Onlangs las ik nog eens het boek “cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management”. Dit zijn voor mij enkele ‘highlights’ uit het boek. Doe er je voordeel mee.

Cultureel toerisme gaat over het partnerschap tussen toerisme en cultureel erfgoedbeheer en de relatie tussen de sectoren die tegenovergestelde kanten van de culturele toerismemunt vertegenwoordigen. Terwijl toeristische professionals culturele activa beoordelen op hun winstpotentieel, beoordelen professionals op het gebied van cultureel erfgoed dezelfde activa op hun intrinsieke waarde. Duurzaam cultureel toerisme kan alleen plaatsvinden wanneer de twee partijen een echt partnerschap vormen op basis van begrip en waardering voor elkaars verdiensten. 

Voor effectief erfgoedbeheer met behulp van toerisme moeten we het volgende beter organiseren:

 • consumptie van producten, waarde toevoegen en commodificatie
 • balans vinden om de toerist tevreden te stellen, te voldoen aan de behoeften van de toeristenindustrie en de intrinsieke waarde van het cultureel erfgoed te behouden

Hoewel professionals op het gebied van toerisme en cultureel erfgoed wederzijdse belangen hebben bij het beheer, de instandhouding en de presentatie van culturele en erfgoedactiva, opereren de twee sectoren in parallelle werelden en onderhouden ze een ongemakkelijk partnerschap met verrassend weinig dialoog. Het is tijd om professionals en betrokkenen een beter begrip te geven van hun eigen rol in het partnerschap en de kloof te overbruggen door middel van goede planning, beheer en marketing om hoogwaardige, duurzame culturele toeristische producten te produceren.

Wat te doen?

 • Vertel een verhaal
 • Laat de asset tot leven komen
 • Maak de beleving participatief
 • Maak de beleving relevant voor de toerist
 • Focus op kwaliteit en authenticiteit

 

Culturele toeristen in verschillende soorten en maten

De combinatie van de twee dimensies levert vijf mogelijke soorten culturele toeristen op.

 1. Purposeful cultural tourist (doelgerichte culturele toerist): cultureel toerisme is het belangrijkste motief om een bestemming te bezoeken, en het individu heeft een diepe culturele ervaring.
 2. Sightseeing cultural tourist (bezienswaardigheden bezoeken): cultureel toerisme is een primaire of belangrijkste reden om een bestemming te bezoeken, maar de ervaring is meer oppervlakkig.
 3. Serendipitous cultural tourist (de toevalstreffer): een toerist die niet reist om redenen van cultureel toerisme, maar die na deelname een diepe culturele toeristische ervaring heeft.
 4. Casual cultural tourist (de terloopse toerist): cultureel toerisme is een zwak motief voor het bezoeken van een bestemming en de resulterende ervaring is oppervlakkig.
 5. Incidental cultural tourist (cultuur als bijkomstigheid): deze toerist reist niet met cultureel toeristische motieven, maar neemt toch deel aan sommige activiteiten en heeft oppervlakkige ervaringen.

In Hongkong bleek, dat bij de culturele toeristen aan Hongkong ruim 58% cultureel toerisme weinig of geen rol speelden bij hun beslissing om Hong Kong te bezoeken. Deze mensen namen wel deel aan een of andere vorm van culturele toeristische activiteit, en de meesten van hen hadden een oppervlakkige ervaring die meestal kan worden omschreven als sightseeing, fotograferen of slechts een klein beetje leren over de cultuur en het erfgoed van Hong Kong. Daarentegen gaf slechts ongeveer 42 procent van de ondervraagde cultuurtoeristen aan dat cultuurtoeristische redenen een belangrijke rol speelden of de belangrijkste reden waren om naar Hong Kong te komen. Zelfs onder deze groep van culturele toeristen, overtrof de groep van toeristen die eventuele ervaringen op een vrij ondiep niveau consumeerden, het aantal doelbewuste culturele toeristen met een factor van 2,5 tot 1. Op basis van ruwe participatiegraden zou men kunnen beweren dat 33,3 procent van de toeristen naar Hong Kong vallen onder de categorie culturele toeristen. Maar bij nader inzien gaf slechts ongeveer 10 procent van alle ondervraagde toeristen aan dat cultureel toerisme een belangrijke rol speelde in hun beslissing om Hong Kong te bezoeken, en slechts 4 procent van alle toeristen kon worden geclassificeerd als doelgerichte culturele toeristen – mensen die zeer gemotiveerd waren om te reizen voor een diepe cultureel toeristische ervaring.

Het boek “Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management” is online te vinden op https://g.co/kgs/J21Sd3.

 

geslaagd webinar “wat maakt uw merk bijzonder?”

In Kampen zijn we gestart met een programmatische marketingaanpak voor individuele ondernemers. We zijn nu aan het werk met fase 1 (Ken jezelf), maar het idee is als volgt samen te vatten:

 1. Ken jezelf
 2. Ken je klant
 3. Durf te kiezen

Zoals bekend, is het een forse uitdaging om ondernemers deel te laten nemen aan trainingen en masterclasses. In Kampen hebben we er goede hoop op, dat we met een dergelijk samenhangend pakket daar wel toe in staat zijn. 

Inmiddels heeft de online workshop “wat maakt jouw merk bijzonder?” plaatsgevonden. Er waren veel deelnemers, de sfeer was geanimeerd en er werden waardevolle ideeën uitgewisseld. Lees het verslag hierover op www.ondernemersinkampen.nl

Of download de gedrukte versie, zoals gepubliceerd in het lokale zakenmagazine.

Wij zijn graag bereid een of meer onderdelen hiervan ook in andere steden te verzorgen. Want ook in andere steden is een dergelijke lokale aanpak toepasbaar en we delen onze kennis graag. Al hopen we in Kampen natuurlijk juist stiekem een concurrentievoordeel te krijgen door dit soort dingen net even iets eerder en beter te doen dan andere plaatsen. 

Meer weten? Bel 06-17453490 of mail r.tameling@cityresult.nl 

Social Media Challenge in Kampen

Om de (mentale) toegankelijkheid en gastvrijheid van hartelijke Hanzestad Kampen ook digitaal te verbeteren, zijn we in september 2020 de Social Media Challenge gestart: ruim 50 winkeliers, culturele instellingen en andere gastvrije Kampenaren krijgen dagelijks een mini social media opdracht in hun mailbox. Opdrachten met aandacht voor inclusiviteit en positiviteit. Door deze opdrachten uit te voeren, is Kampen na 30 dagen nog toegankelijker geworden op Facebook, Google en andere platforms waar bezoekers informatie over ons zoeken.

Lees ook het bericht hierover op https://kampenpartners.nl/nieuws/337-kampen-partners-daagt-vrijetijdsondernemers-uit.html 

We hebben gezien, dat de websites en sociale media kanalen van 20 deelnemers concrete aanpassingen hebben ondergaan waardoor informatie beter vindbaar is. Daarnaast is de interactie tussen de deelnemers en hun gasten, klanten, bezoekers meer dan verdubbeld in een maand tijd. Dat vergroot de saamhorigheid en verlaagt drempels.

De link naar de Facebook groep is https://www.facebook.com/groups/socialmediachallengekampen/

Inspiratie uit Happy City

7 sleutelideeën van Charles Montgomery

Een half jaar geleden, zeg maar middenin de eerste coronagolf, mocht ik bijdrage aan een webinar van de Stadsbeweging met als onderwerp: “hoe zorg je nu voor binding met je centrum”. Als dank kreeg ik na afloop het boek “Happy City -Transforming our lives through urban design”, geschreven door Charles Montgomery. Deze zomer vond ik de tijd en de rust om het te lezen en dit boek bracht me de bevlogenheid voor acties waarmee ik als mens en als citymarketeer in het bijzonder meer dan een deuk in een pakje boter wil slaan. Juist nu.

Die inspiratie deel ik graag met je. En ik hoop dat we van elkaars ervaringen de komende tijd kunnen leren. Graag!

Voor een uitgebreide boekbespreking kun je goed terecht op https://lifeclub.org/books/happy-city-charles-montgomery-review-summary, maar dit zijn enkele highlights en mijn vertaling naar de praktijk:

Sleutelidee # 1: buitenwijken van de stad zijn ontworpen om ons gelukkiger te maken, maar zo is het niet helemaal gelukt. We hebben meer last van de afstand dan profijt.

 • Het boek is vanuit Amerikaans perspectief geschreven, dus niet alle voorbeelden zijn van toepassing in Nederland. Maar de constatering dat we de afgelopen jaren teveel tijd hebben verspild aan woon-werk verkeer herken ik uit persoonlijke ervaring. Daarom stimuleren we op bedrijventerrein Lage Weide de inzet van werknemers uit de nabije omgeving. En voor mijzelf geldt: ook na de crisis wil ik minder in de auto zitten. Bijvoorbeeld door -net als nu- vaker videogesprekken in te plannen.

Sleutelidee # 2: openbare ruimtes worden aantrekkelijker door minder auto’s en beter onderhoud.

 • Hoe breng je mensen dichter bij elkaar? Met ‘common spaces’: een goede stedenbouwkundige creëert hiervoor ruimte waar we samen kunnen rondhangen. Schoon, heel en veilig. Dat is niet nieuw. Maar ik was wel onder de indruk van de wetenschappelijke onderbouwing én de praktijkvoorbeelden die lieten zien hoe groot met name de negatieve impact van autoverkeer kan zijn. Als ik weer eens verzeild raak in een discussie over auto’s in de binnenstad, zal ik daarom een meer genuanceerd standpunt innemen. Voor mij geen platte asfaltlobby (meer). Wel vriendelijker ruimtes in de stad als het even kan.

Sleutelidee # 3: parken die klein maar dicht en divers zijn, maken stadsbewoners het gelukkigst.

 • Kleine natuurlijke ruimtes zijn genoeg om wonderen te doen voor onze stemming, vooral als ze gevuld zijn met diverse soorten flora. Veel gazons en parken in de stad zijn grote open ruimtes met weinig bomen. Maar uit onderzoek blijkt dat hoe gevarieerder en complexer een tuinlandschap is, hoe gelukkiger het ons zal maken. Dat is voor mij vanaf nu een aandachtspunt als ik plannen mag beoordelen. Overigens: in Kampen zetten we uit klimaatoverwegingen in op vergroening van de binnenstad. Nu heb ik een extra argument om daarvoor te pleiten. Je wordt er gewoon blijer van!

Sleutelidee # 4: Drukte zorgt ervoor dat we ons willen verstoppen voor de wereld; een goede stad helpt bewoners te ontsnappen wanneer dat nodig is.

 • Steden die mensen gelukkig maken, moeten een bijzondere evenwichtsoefening uitvoeren. Ze moeten mensen dichter bij elkaar kunnen brengen – zonder ze natuurlijk te dichtbij te brengen, zoals steden uit de negentiende eeuw. In coronatijd zijn we ons extra bewust geworden van de potentiële zintuiglijke overbelasting van drukke steden én van de besmettingsrisico’s. Voor mij betekent het ‘nieuwe normaal’ niet dat we na de crisis altijd anderhalve meter afstand blijven houden. Maar wel dat we ruimte creëren waar nodig en nabijheid als dat kan. Want als we omringd zijn door een drukke mensenmassa, heeft ons zenuwstelsel de neiging om een ​​beetje overweldigd te raken. De uitdaging voor Utrecht om haar groeistuipen de komende in goede banen te leiden én te zorgen voor gezond stedelijk leven is voor mijn gevoel enorm. Ik hoop dat we op bedrijventerrein Lage Weide daaraan onze bescheiden bijdrage kunnen leveren.

Sleutelidee # 5: beslissingen over het stadsleven zijn niet immuun voor vooringenomenheid en slechte planning.

 • Maar al te vaak worden grote beslissingen genomen op basis van de huidige situatie, zonder na te denken over hoe de zaken in de toekomst kunnen evolueren. In de jaren zestig werd Atlanta bijvoorbeeld geconfronteerd met ernstige verkeersproblemen. De voor de hand liggende oplossing? Bouw meer wegen! Het uitbreidingsproject van de snelweg leek het probleem te hebben opgelost – in eerste instantie tenminste. Op de lange termijn gaven de betere wegen mensen een reden om meer auto’s te kopen, en na vijf jaar zaten de straten weer vol. Voor mij extra aanleiding om terug te komen op Sleutelidee #2, zeker ook omdat er nu allerlei ontwikkelingen zijn met grote mogelijke ruimtelijke impact. Zet autodelen en Mobility as a Service in de post-corona situatie alsnog door? Gaan we straks echt in autonoom rijdende auto’s de weg op? Dan hebben we waarschijnlijk minder parkeergarages nodig, maar wel heel andere infrastructurele aanpassingen.

Sleutelidee # 6: Wandelen en fietsen maakt ons gelukkiger, en slimme steden weten hoe ze dit kunnen stimuleren.

 • Autorijden door een stad is zelden een ontspannende ervaring. En door de file van en naar huis geeft ons lichaam stresshormonen af. Niet echt het ideale recept voor een lange dag op kantoor! Dus als je niet thuis werkt, maar toch naar je werk gaat, zou fietsen of wandelen meer voor de hand liggen. We hebben in Nederland ongelooflijk veel fietspaden, maar het kan nog een stuk beter. Op Lage Weide kunnen we daarover meepraten. Niet alleen door betere, veiliger wegen, maar ook door werknemers te belonen als ze de fiets pakken in plaats van een kilometervergoeding voor autoreizen. Door te zorgen voor voldoende fietsenstallingen, het liefst overdekt en bewaakt.

Sleutelidee # 7: De gelukkigste steden worden gedreven door stadsplanning die middelen herverdeelt aan de minder bevoorrechten.

 • In ‘Happy City’ wordt vooral een pleidooi gehouden voor herverdeling van ruimte, geld en aandacht van auto’s naar openbaar vervoer, fietsen en lopen. Niet onterecht. Maar wat me vooral aanspreekt, is de gedachte dat een elite van bevoorrechte inwoners van de stad niet nog extra privileges krijgen waardoor de meerderheid er bekaaid van af komt. Zelf vertaal ik dat graag naar woningbouw voor mensen met een kleinere portemonnee en dergelijke. En in Kampen bereiden we een grootschalig project ‘Kampen All Inclusive’ voor. Want iedereen telt mee, zeker in de hartelijke Hanzestad waar ik met veel plezier voor werk!

Geluk in de stad

Wat is geluk?

Een poging tot een definitie voor geluk in de stad:

Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden

Dat is iets anders dan ‘genot’. Vanuit biologisch oogpunt is er ook een scheiding te maken tussen de stoffen die het gevoel geven van genot (dopamine) en van geluk (endorfine).

Kunnen we onszelf gelukkiger maken?

Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving

Bijgevoegde figuur geeft aan wat de bepalende factoren van ons geluk zijn: Voor 50% genetisch bepaald, voor 10% ‘de levensomstandigheden’, zoals leeftijd, inkomen, een nieuwe auto kopen, verhuizen naar een nieuwe buurt en nieuwe collega’s.

De andere 40% zijn de doelbewuste activiteiten, waar mensen bewust mee bezig zijn ook al is het gebruikelijk geworden.

Aan welke knoppen kun je dan draaien?

Denk aan het onderhouden van relaties, het leren vergeven, het behalen van je gestelde doelen, je lichaam goed verzorgen, het ontwikkelen van optimisme en bijvoorbeeld het beperken van sociale vergelijking en ‘overpeinzing’.

Hedonisme en Eudaimonia

Hedonisme is het streven naar geluk door plezier, prikkels, smaak en bijvoorbeeld een prettige fysieke omgeving. Vanuit dit perspectief is geluk de optelling van prikkels van een persoon. De focus ligt op het hier en nu en de korte termijn.

Eudaimonia -theorieën baseren zich op het feit dat mensen op de lange termijn moeten werken aan talentontwikkeling en de betekenis van het leven. We kunnen deze invalshoeken als tegenstellingen zien, maar velen zeggen ook dat het ware geluk ligt bij een combinatie van beiden.

Deugd

Naast ‘plezier’ en ‘betekenis’ vinden we in de wetenschap een derde dimensie binnen de gelukstheorieën en dat is: ‘deugd’

24 sterke karaktereigenschappen en 6 deugden worden gevonden in de grote religies en verschillende culturele tradities en worden in het algemeen beschouwd als karaktertrekken en deugden, waar je aan kunt werken en die universeel beschouwd worden als facetten van ‘een goed mens’.

Kan een stad bijdragen aan je geluk?

Ja. Volgens de Atlas voor Gemeenten is er ook duidelijk verschil tussen steden in Nederland. In 2017 was Ede de meest gelukkige gemeente van Nederland, Rotterdam de minst gelukkige, het kampioenschap van Feijenoord niet meegerekend ☺

‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Daarnaast hebben we al vastgesteld dat mensen zichzelf en elkaar ook gelukkiger kunnen maken, bijvoorbeeld door te investeren in contact met anderen.

Betekenisvolle marketing

Citymarketing wordt vaak als volgt beschreven: het is een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

Mensen zijn op zoek naar meer betekenis in het leven en merken moeten daarop aanhaken, schreef Pauline Taks (TrendsActive) medio december 2019 in een gastblog voor Adformatie. Wij denken dat dit ook geldt voor stedelijke merken en in het bijzonder voor Kampen.

Door te focussen op geluk (“hedonia”) ben je als stad en als merk kortstondig van toegevoegde waarde in het leven van de consument, maar met een focus op betekenis (“eudaimonia”) ben je dat langdurig.

Dit valt uiteen in drie aspecten, waarbij we per onderdeel een voorbeeld uit Kampen ter illustratie geven:

 1. mentaal welzijn: bijvoorbeeld door onze sociale media daadwerkelijk sociaal in te zetten en niet als een plat promotiekanaal
 2. sociale verbinding: met themajaren zoals ‘We’ll meet again 2020’ en ‘Kampen All Inclusive 2021’, passende evenementen en de inzet van onze medewerkers als verbindingsofficieren zorgen we voor contactmomenten tussen mensen in Kampen (en daarbuiten)
 3. transcendentie: we werken samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties en zien de grote waarde van muziek, kunst en andere culturele uitingen. Die ondersteunen we daarom met gerichte marketingcommunicatie campagnes.

Promotie Veenendaal

Promotie Veenendaal was de stichting die zich bezighield met de marketing en promotie van de stad Veenendaal en haar directe omgeving. Tussen juli 2010 en januari 2016 was ik manager van deze compacte organisatie. Een interessante nieuwe uitdaging, die vooral lokaal en regionaal de aandacht trok.

Dat blijkt onder meer uit onderstaande artikelen: