Samenvatting ‘Cultural Tourism’

Onlangs las ik nog eens het boek “cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management”. Dit zijn voor mij enkele ‘highlights’ uit het boek. Doe er je voordeel mee.

Cultureel toerisme gaat over het partnerschap tussen toerisme en cultureel erfgoedbeheer en de relatie tussen de sectoren die tegenovergestelde kanten van de culturele toerismemunt vertegenwoordigen. Terwijl toeristische professionals culturele activa beoordelen op hun winstpotentieel, beoordelen professionals op het gebied van cultureel erfgoed dezelfde activa op hun intrinsieke waarde. Duurzaam cultureel toerisme kan alleen plaatsvinden wanneer de twee partijen een echt partnerschap vormen op basis van begrip en waardering voor elkaars verdiensten. 

Voor effectief erfgoedbeheer met behulp van toerisme moeten we het volgende beter organiseren:

 • consumptie van producten, waarde toevoegen en commodificatie
 • balans vinden om de toerist tevreden te stellen, te voldoen aan de behoeften van de toeristenindustrie en de intrinsieke waarde van het cultureel erfgoed te behouden

Hoewel professionals op het gebied van toerisme en cultureel erfgoed wederzijdse belangen hebben bij het beheer, de instandhouding en de presentatie van culturele en erfgoedactiva, opereren de twee sectoren in parallelle werelden en onderhouden ze een ongemakkelijk partnerschap met verrassend weinig dialoog. Het is tijd om professionals en betrokkenen een beter begrip te geven van hun eigen rol in het partnerschap en de kloof te overbruggen door middel van goede planning, beheer en marketing om hoogwaardige, duurzame culturele toeristische producten te produceren.

Wat te doen?

 • Vertel een verhaal
 • Laat de asset tot leven komen
 • Maak de beleving participatief
 • Maak de beleving relevant voor de toerist
 • Focus op kwaliteit en authenticiteit

 

Culturele toeristen in verschillende soorten en maten

De combinatie van de twee dimensies levert vijf mogelijke soorten culturele toeristen op.

 1. Purposeful cultural tourist (doelgerichte culturele toerist): cultureel toerisme is het belangrijkste motief om een bestemming te bezoeken, en het individu heeft een diepe culturele ervaring.
 2. Sightseeing cultural tourist (bezienswaardigheden bezoeken): cultureel toerisme is een primaire of belangrijkste reden om een bestemming te bezoeken, maar de ervaring is meer oppervlakkig.
 3. Serendipitous cultural tourist (de toevalstreffer): een toerist die niet reist om redenen van cultureel toerisme, maar die na deelname een diepe culturele toeristische ervaring heeft.
 4. Casual cultural tourist (de terloopse toerist): cultureel toerisme is een zwak motief voor het bezoeken van een bestemming en de resulterende ervaring is oppervlakkig.
 5. Incidental cultural tourist (cultuur als bijkomstigheid): deze toerist reist niet met cultureel toeristische motieven, maar neemt toch deel aan sommige activiteiten en heeft oppervlakkige ervaringen.

In Hongkong bleek, dat bij de culturele toeristen aan Hongkong ruim 58% cultureel toerisme weinig of geen rol speelden bij hun beslissing om Hong Kong te bezoeken. Deze mensen namen wel deel aan een of andere vorm van culturele toeristische activiteit, en de meesten van hen hadden een oppervlakkige ervaring die meestal kan worden omschreven als sightseeing, fotograferen of slechts een klein beetje leren over de cultuur en het erfgoed van Hong Kong. Daarentegen gaf slechts ongeveer 42 procent van de ondervraagde cultuurtoeristen aan dat cultuurtoeristische redenen een belangrijke rol speelden of de belangrijkste reden waren om naar Hong Kong te komen. Zelfs onder deze groep van culturele toeristen, overtrof de groep van toeristen die eventuele ervaringen op een vrij ondiep niveau consumeerden, het aantal doelbewuste culturele toeristen met een factor van 2,5 tot 1. Op basis van ruwe participatiegraden zou men kunnen beweren dat 33,3 procent van de toeristen naar Hong Kong vallen onder de categorie culturele toeristen. Maar bij nader inzien gaf slechts ongeveer 10 procent van alle ondervraagde toeristen aan dat cultureel toerisme een belangrijke rol speelde in hun beslissing om Hong Kong te bezoeken, en slechts 4 procent van alle toeristen kon worden geclassificeerd als doelgerichte culturele toeristen – mensen die zeer gemotiveerd waren om te reizen voor een diepe cultureel toeristische ervaring.

Het boek “Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management” is online te vinden op https://g.co/kgs/J21Sd3.