Geluk in de stad

Wat is geluk?

Een poging tot een definitie voor geluk in de stad:

Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden

Dat is iets anders dan ‘genot’. Vanuit biologisch oogpunt is er ook een scheiding te maken tussen de stoffen die het gevoel geven van genot (dopamine) en van geluk (endorfine).

Kunnen we onszelf gelukkiger maken?

Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving

Bijgevoegde figuur geeft aan wat de bepalende factoren van ons geluk zijn: Voor 50% genetisch bepaald, voor 10% ‘de levensomstandigheden’, zoals leeftijd, inkomen, een nieuwe auto kopen, verhuizen naar een nieuwe buurt en nieuwe collega’s.

De andere 40% zijn de doelbewuste activiteiten, waar mensen bewust mee bezig zijn ook al is het gebruikelijk geworden.

Aan welke knoppen kun je dan draaien?

Denk aan het onderhouden van relaties, het leren vergeven, het behalen van je gestelde doelen, je lichaam goed verzorgen, het ontwikkelen van optimisme en bijvoorbeeld het beperken van sociale vergelijking en ‘overpeinzing’.

Hedonisme en Eudaimonia

Hedonisme is het streven naar geluk door plezier, prikkels, smaak en bijvoorbeeld een prettige fysieke omgeving. Vanuit dit perspectief is geluk de optelling van prikkels van een persoon. De focus ligt op het hier en nu en de korte termijn.

Eudaimonia -theorieën baseren zich op het feit dat mensen op de lange termijn moeten werken aan talentontwikkeling en de betekenis van het leven. We kunnen deze invalshoeken als tegenstellingen zien, maar velen zeggen ook dat het ware geluk ligt bij een combinatie van beiden.

Deugd

Naast ‘plezier’ en ‘betekenis’ vinden we in de wetenschap een derde dimensie binnen de gelukstheorieën en dat is: ‘deugd’

24 sterke karaktereigenschappen en 6 deugden worden gevonden in de grote religies en verschillende culturele tradities en worden in het algemeen beschouwd als karaktertrekken en deugden, waar je aan kunt werken en die universeel beschouwd worden als facetten van ‘een goed mens’.

Kan een stad bijdragen aan je geluk?

Ja. Volgens de Atlas voor Gemeenten is er ook duidelijk verschil tussen steden in Nederland. In 2017 was Ede de meest gelukkige gemeente van Nederland, Rotterdam de minst gelukkige, het kampioenschap van Feijenoord niet meegerekend ☺

‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Daarnaast hebben we al vastgesteld dat mensen zichzelf en elkaar ook gelukkiger kunnen maken, bijvoorbeeld door te investeren in contact met anderen.

Betekenisvolle marketing

Citymarketing wordt vaak als volgt beschreven: het is een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

Mensen zijn op zoek naar meer betekenis in het leven en merken moeten daarop aanhaken, schreef Pauline Taks (TrendsActive) medio december 2019 in een gastblog voor Adformatie. Wij denken dat dit ook geldt voor stedelijke merken en in het bijzonder voor Kampen.

Door te focussen op geluk (“hedonia”) ben je als stad en als merk kortstondig van toegevoegde waarde in het leven van de consument, maar met een focus op betekenis (“eudaimonia”) ben je dat langdurig.

Dit valt uiteen in drie aspecten, waarbij we per onderdeel een voorbeeld uit Kampen ter illustratie geven:

  1. mentaal welzijn: bijvoorbeeld door onze sociale media daadwerkelijk sociaal in te zetten en niet als een plat promotiekanaal
  2. sociale verbinding: met themajaren zoals ‘We’ll meet again 2020’ en ‘Kampen All Inclusive 2021’, passende evenementen en de inzet van onze medewerkers als verbindingsofficieren zorgen we voor contactmomenten tussen mensen in Kampen (en daarbuiten)
  3. transcendentie: we werken samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties en zien de grote waarde van muziek, kunst en andere culturele uitingen. Die ondersteunen we daarom met gerichte marketingcommunicatie campagnes.

Promotie Veenendaal

Promotie Veenendaal was de stichting die zich bezighield met de marketing en promotie van de stad Veenendaal en haar directe omgeving. Tussen juli 2010 en januari 2016 was ik manager van deze compacte organisatie. Een interessante nieuwe uitdaging, die vooral lokaal en regionaal de aandacht trok.

Dat blijkt onder meer uit onderstaande artikelen:

Regionaal Bureau voor Toerisme

In 2016 was ik in dienst bij Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN – Visit Veluwe). Daar was ik werkzaam als manager van Convention Bureau Gelderland en kwartiermaker voor Apeldoorn Marketing. Een paar berichten in het kader van dat werk:

Citymarketing

Bij de Kamer van Koophandel was ik al betrokken bij de ontwikkeling van allerlei citymarketing initiatieven, maar sinds 2007 heb ik me volop gestort op dit boeiende vakgebied. Van Hilversum Goed Bekeken tot een heuse Expeditie Citymarketing aan toe. En vervolgens als mede-oprichter van project- en adviesbureau City Result. Daarna ging ik aan de slag als manager van de stichting Promotie Veenendaal, zie ook ‘Promotie Veenendaal in de media‘. Nu heb ik City Result nieuw leven ingeblazen, ben ik citymarketeer in Hanzestad Kampen en help ik opdrachtgevers van Apeldoorn tot Zutphen. Daarnaast ben ik initiatiefnemer en lid van de  Programmaraad van de stichting Netwerk Citymarketing Nederland.


Lees er in onderstaande artikelen meer over:

En uit de oude doos: Hilversum Goed Bekeken was de eerste die Hyves als communicatiemiddel in het kader van citymarketing gebruikte. En dat leverde verrassend veel media aandacht op…

In november 2008 zijn we in Hilversum ook als eerste gestart met ‘guerrilla city marketing’. Daarvoor is een leuk introductiefilmpje met een uitleg over guerrillamarketing gemaakt. Wie meer wil weten over guerilla marketing raad ik graag het boek van Cor Hospes over dit onderwerp aan. Zie ook het artikel in Gooi en Eembode: ‘Guerrilla City Marketing’.

Vrijetijdseconomie

Vrije tijd is een ‘hot item’ en krijgt volop aandacht van de media. Daar hebben mijn collega’s en ik dankbaar gebruik van gemaakt. Eerst bij de Kamer van Koophandel, daarna bij Leisure Result. En soms overkomt het je ook. Een paar voorbeelden…

Economische stimulering

Na mijn werk voor KNV heb ik bij de Kamer van Koophandel Rotterdam vaker de publiciteit gezocht en journalisten te woord gestaan. Grappig om te merken, dat interviews op lokale TV zenders veel meer respons uit je omgeving opleveren dan publiciteit via ‘high brow’ media, zoals het NRC Handelsblad. Het was bij de KvK in ieder geval reden om meer in te zetten op lokale en regionale media, en met succes.

Vervoer en transport

Communiceren doen we vrijwel continue en vaak is het een bijzonder plezierige bezigheid. Regelmatig gebeurt dat in zakelijk verband (al was het alleen maar omdat je zo’n groot deel van je leven aan werken besteedt) en soms moet je voor je werk via kranten, TV en vakbladen communiceren.

Bij de toenmalige werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heb ik daar de smaak van te pakken gekregen en mocht ik regelmatig als woordvoerder optreden. Nooit gedacht, dat ik ooit een item op RTL Transportwereld zou gaan vullen, maar bij KNV is het er wel van gekomen met een sms-dienst voor vrachtwagenchauffeurs. Dat was destijds behoorlijk baanbrekend.

Inmiddels is de cirkel weer een beetje rond, want als projectleider Slimme Mobiliteit en Logistieke ben ik nu grotendeels terug in een bekend werkveld. Met bijbehorende onderzoeken, mediabewerking en projecten om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Kijk voor een overzicht op www.lageweide.nl

Citymarketing Collectief stelt zich verkiesbaar

Kandidaten voor citymarketing met wow-factor bekend gemaakt

Richard Stomp, Michiel van der Schaaf, Marco van Hoek, Emiel Kuijpers en Roeland Tameling hebben het Citymarketing Collectief opgericht. Een samenwerkingsverband dat wel de voor-, maar niet de nadelen van een adviesbureau biedt. Het eerste product dat we presenteerden: het ‘Verkiezingsproof jaarplan voor citymarketeers’.

Verkiezingsproof

Verschillende citymarketing organisaties behoren inmiddels tot de gevestigde orde, maar kunnen met de komende gemeenteraadsverkiezingen wel een inhoudelijke en creatieve oppepper gebruiken. In het kader van ‘help citymarketeers de verkiezingen door’ heeft het Citymarketing Collectief daarom een aanpak ontwikkeld die binnen een dag een vernieuwend en effectief marketingplan oplevert, dat de stad op het lijf geschreven is. In de woorden van Richard Stomp: “Wow je citymarketing en win de verkiezingen. Bedenk samen met je team spraakmakende plannen en kom sterker uit de formatie”.

Geen adviesbureau

Het Citymarketing Collectief is niet het zoveelste adviesbureau, maar een krachtenbundeling van ervaren citymarketeers die graag onze kennis en expertise delen om de ontwikkeling van steden en gebieden te stimuleren. Als netwerkorganisatie houdt het Citymarketing Collectief de overheadkosten zo laag mogelijk en levert expertise op maat. “Wel de voordelen, maar niet de nadelen van een adviesbureau”, volgens Marco van Hoek.

50 jaar ervaring

De partners in het Citymarketing Collectief hebben hun jarenlange ervaring en kennis gebundeld. In de woorden van partner Michiel van der Schaaf: “samen bieden we meer dan 50 jaar ervaring in 60 steden en hebben we ook tientallen prijzen binnengehaald, waaronder de Nationale Citymarketing Trofee en de Citymarketing Innovatie Award.” Meer informatie is beschikbaar op
www.citymarketingcollectief.nl .

Recent nieuws

Vooral door mijn werk als citymarketeer ben ik de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest.

Als woordvoerder van Promotie Veenendaal, Convention Bureau Gelderland, het Gilbertjaar 2019 en nu met name voor Kampen Partners en Parkmanagement Lage Weide heb ik onder meer de onderstaande media regelmatig ‘gehaald’: